Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Podmienky pre hromadné podujatia v zmysle novej vyhlášky ÚVZ SR

Podmienky pre hromadné podujatia od 17. 5. 2021 stanovila nová vyhláška ÚVZ SR. 

Podmienky fungovania prevádzok v zmysle novej vyhlášky ÚVZ SR

Podmienky fungovania a zabezpečovania služieb od 17. 5. 2021 stanovila nová vyhláška ÚVZ SR. 

Nový COVID automat

AHRS predkladala návrhy a pripomienky k včasnejšiemu a zároveň bezpečnejšiemu otváraniu prevádzok.

Vláda schválila navýšenie pomoci pre tzv. veľkú schému

Po schválení Schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu Európskou komisiou, vláda schválila dofinancovanie vo výške 37, 25 mil. EUR.

Znovuotvorenie prevádzok - prieskum

Výsledky rýchleho prieskumu k opätovnému otváraniu prevádzok potvrdili, že aktuálne uvoľňovanie opatrení v podobe otvorenia terás nie sú postačujúce.

Odklady splátok odvodov možno, príspevok na dovolenku zrejme nie

V odpovedi na náš list adresovaný ministrovi práce sme sa dozvedeli len čiastočné odpovede k navrhovaným témam.