Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

TS: Viac ako polovica HoReCa prevádzok je odkázaná na pomoc štátu – tá však ani po mesiacoch neprichádza

Už takmer rok zápasia ubytovacie zariadenia a gastro prevádzky s rozsiahlymi negatívnymi dopadmi energetickej krízy. Najnovšie prieskumy Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) potvrdzujú, že prežitie viac než polovice z nich je závislé od štátnej pomoci. Napriek tomu, že podniky mohli v minulom roku žiadať o kompenzácie za mesiace august a september, výzvu, ktorá by pokrývala obdobie od októbra až decembra minulého roka ministerstvo hospodárstva doposiaľ nezverejnilo. Mnohé prevádzky tak stoja pred otázkou, ako a z čoho tento mesiac extrémne účty za energie zaplatia.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska v médiách - december 2022

Prečítajte si súhrn mediálnych aktivít AHRS za december 2022.

Informácie k dočasnému zníženiu sadzby DPH pre reštauračné a stravovacie služby.

Poslaneckým návrhom bol zmenený zákon č.222/2004 Z.Z. v časti týkajúcej sa zníženia sadzby DPH pre vybrané služby.

TS: HoReCa poukazuje na nevyhnutnosť kompenzácií vysokých cien energií za celú vykurovaciu sezónu

Štátnu schému pomoci v podobe cenových stropov energií a kompenzácií neúmerného rastu nákladov v súvislosti s energetickou krízou predstavila vláda pred vyše mesiacom. Podniky z nej môžu finančné prostriedky čerpať už niekoľko dní. Zamestnávatelia združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) spustenie kompenzačnej schémy za mesiace august a september vítajú, avšak upozorňujú, že štátna pomoc musí pokryť celé obdobie vykurovacej sezóny, a požadujú, aby vláda urýchlene spustila možnosť čerpania aj za mesiace september – december.

TS:Parlament bude rozhodovať znížení DPH na tri mesiace – HoReCa sektor hovorí o pomoci „na papieri“ a žiada predĺženie termínu

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) budú dnes diskutovať o novele zákona o dani  z pridanej hodnoty (DPH), ktorej súčasťou sú aj poslanecké návrhy na dočasné, trojmesačné, zníženie DPH na reštauračné a stravovacie služby. Zamestnávatelia združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) volajú po znížení DPH dlhodobo, avšak upozorňujú, že pokiaľ má pomoc gastro sektoru skutočne pomôcť, musí byť aplikovaná na dlhšie obdobie ako len tri mesiace. Z tohto dôvodu AHRS poslancov vyzýva na predĺženie termínu zníženia sadzby DPH.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska v médiách - november 2022

Prečítajte si súhrn mediálnych aktivít AHRS za november 2022.