Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Otváranie prevádzok z I. fázy je skutočnosťou

S účinnosťou od 22.apríla 2020, od 6:00 vstupuje do platností nové režimové opatrenia, ktorým sa umožňuje otvorenie viacerých maloobchodných prevádzok ale aj prevádzok poskytujúcich služby.

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien režimových opatrení, týkajúcich sa zariadení verejného stravovania- reštaurácií, kaviarní, barov, cukrárni a ubytovacích zariadení.

 

Zmeny týkajúce sa zariadení verejného stravovania- reštaurácie, stánky s rýchlym občerstvením, kaviarne, cukrárne a bary

-       od 22.4. 2020 sa rozsah doterajších výnimiek pre prevádzky poskytujúce služby (ktorými boli reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením) rozširuje okrem iných výnimiek aj o cukrárne, vrátane predajní nebalenej zmrzliny, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania (časť A, bod 30. opatrenia č. OLP/3461/2020)

-       naďalej platí zákaz vstupu verejnosti do priestorov týchto prevádzok, možný je len predaj cez okienko alebo donáška

-       predaj cez okienko je možný v čase od 6:00- 20:00

-       ruší sa obmedzenie pre donášku, to znamená, že donáška je možná aj v čase po 20:00

-       pozor- ešte stále platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov na letných terasách

Zmeny týkajúce sa poskytovania ubytovacích služieb:

povoľuje sa poskytovanie dlhodobého ubytovania min. na 10 dní bez poskytovania stravovacích služieb a karanténne ubytovacie zariadenia (pozor – v prípade poskytovania karanténneho ubytovania je potrebné splniť osobitný režim stanovený prevádzkovým poriadkom schváleným ÚVZ SR!)- časť A, bod 26. a 27. opatrenia č. OLP/3461/2020

Ďalšie zmeny týkajúce sa poskytovania služieb cestovného ruchu:

rozšírila sa výnimka pre poskytovanie služieb prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební (§ 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z.) a to na základe návrhu lekára – časť D, bod 1. opatrenia

rozšírila sa výnimka o vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva – časť D, bod 2. opatrenia

Celý dokument- opatrenie ÚVZ SR si môžete stiahnuť TU.

Návrh harmonogramu opatrení - 4 fázy otvárania ekonomiky TU.