Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Nekategorizované

SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom

SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom

SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen

SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica

SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica

Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu 

Katedra CR FSSS UKF Nitra

Katedra cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa 

Hotelová akadémia Žilina

Hotelová akadémia Žilina