Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Nekategorizované

Jarné stretnutie hotelierov 2017 - spíkri

Jarné stretnutie hotelierov 2017 a HORECA konferencia

Digitálna revolúcia v hoteloch a reštauráciách – Hotelierstvo 4.0

 

HLAVNÍ SPÍKRI

Foto Martin Mravec

Digitálna transformácia a digitálne technológie zásadne ovplyvnia všetky sféry podnikania.

Niektoré významne, niektoré menej a niektoré vôbec. Do ktorej kategórie patrí odvetvie HORECA?


Predstaví jednotlivé odvetvia ekonomiky z pohľadu ako sa ich dotkne digitalizácia a naznačí globálne trendy. V prípade HORECA odvetvia sa pokúsi odpovedať na otázku z názvu prezentácie a na konkrétnych príkladoch využitia moderných technológií otvorí diskusiu k tejto téme. Vyzve účastníkov k úvahám o ich pripravenosti na požiadavky digitálneho trhu.

Martin MRAVEC – prezentuje poradca GR v spoločnosti TREXIMA. 

Vyše 20 ročná manažérska skúsenosť doma a v zahraničí vo viacerých globálnych a národných firmách. Skúsenosti s riadením významných projektov v oblasti vývoja inovácií, zákazníckeho manažmentu a trhového pozicioningu pre desiatky značiek doma a v zahraničí. 

 
L.Ditetova foto
Digitálna transformácia vo vybraných odvetviach v Slovenskej republike

Celosvetové trendy digitalizácie, spojené s rozmachom informačných a komunikačných technológií , prinášajú obrovský potenciál rozvoja do všetkých odvetví ekonomiky.  Od získavania primárnych zdrojov, cez agrosektor, priemysel, obchod, ale aj cestovný  ruch, služby, až po najzložitejšie vedecko-výskumné činnosti. Digitálna transformácia zasiahne všetky oblasti ľudského života, vrátane životného prostredia, duševnej i telesnej práce, zdravia, rodinných vzťahov, či trávenia voľného času. Ako sme na tieto procesy pripravení?

Lucia DÍTĚTOVÁ – prezentuje manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov TREXIMA, Bratislava, spol. s.r.o.  

Profesijne sa venuje manažovaniu projektov v oblasti celoživotného vzdelávania, vývoja a implementácie poradenských nástrojov a informačných systémov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. Nosnou témou je najmä monitorovanie a prognózovanie potrieb trhu práce, kde sa za kľúčové považujú  strategické partnerstvá sociálnych partnerov, vlády SR, zamestnávateľov, územnej samosprávy a ďalších aktérov na trhu práce. 

 

M.Knizka logo
Hotelový web v roku 2017 - trendy, rady a tipy na zvýšenie priameho predaja

Online prostredie je dnes hlavným zdrojom rezervovaní a nákupov v cestovnom ruchu. Rýchly a neustály vývoj tohto prostredia prináša hotelom nové možnosti a zároveň kladie vyššie nároky na neustálu aktualizáciu webu, prácu s obsahom a technológiami. Ako by mal vyzerať hotelový web v roku 2017 a ako z neho vybudovať najlepšieho predajcu? V prezentácii sa radi podelíme s reálnymi skúsenosťami z praxe a uvedieme príklady fungujúcich nástrojov na podporu priameho online predaja.

Miroslav KNIŽKA – prezentuje riaditeľ hotela Crocus na Štrbskom Plese.

Pôsobí na pozícii riaditeľa hotela Crocus na Štrbskom Plese už viac ako 5 rokov. Aktívne sa angažuje do vývoja, analýzy a tvorby cloudových hotelových systémov, podpore priameho predaja a automatizácii procesov v hoteli. Je súčasťou tímu, ktorý za posledné 3 roky intenzívne pomáha viacerým hotelovým zariadeniam v oblasti online predaja.

 

J.Alenová foto2

Rýchle a zbesilo alebo ako digitálne trendy ovplyvňujú nákupné chovanie našich klientov a

Viac priamych rezervácii alebo ako zmierniť závislosť na OTA


Zoznámte sa s tým,  ako vyzerá hotelový marketing v roku 2017. Prispôsobte svoje marketingové aktivity tomu, ako dnes nakupujú naši hostia - zjednodušte im cestu do vášho hotela, nielen na webových stránkach, ale tiež formou recenzií a ich „recyklácii“. Prípadová štúdia Hotel České Žleby: Aj malý hotel v horách môže uplatňovať zásady dynamickej cenotvorby, reputačného manažmentu a zarobiť za 2 roky o 100% vyššie tržby.

Viac priamych rezervácii alebo ako zmierniť závislosť na OTA.  Získať rezervácie cez sprostredkovateľov nie je žiadna veda. Dnes je rozhodujúce,  koľko nám za rezerváciu po odpočítaní provízie zostalo a nie to, za koľko sme ich predali. Zoznámte sa s 10 praktickými radami ako mať viac priamych rezervácií a zvýšiť profitabilitu svojho hotela.

Jarka ALENOVÁ – prezentuje Hotel Revenue & Reputation Expert a spolumajiteľka firmy Pomáhame Hoteliérům.

Špecializuje sa na pomoc hotelierom s nastavením cenovej politiky, rezervačných procesov, plánovaním, upsellinom, zavádzaním revenue management (mojej lásky) do každodenného života hoteliero. Pomáha pri tvorbe webových stránok,  či výbere novej technológie. Pomáha  rada, s nadšením prezentuje,  ako dá hotel viesť s láskou, zarobiť - aby to nebolelo,  či ako aj z negatívneho hosťa urobiť nadšenca a verného zákazníka. 

 

R.Brencic foto

Pobyt v hoteli, o ktorom sa bude rozprávať

Ako podporiť celkový zážitok z pobytu v hoteli modernými technológiami


Ako napovedá samotný názov ,,hospitality" - najdôležitejším aspektom v hotelierstve je ľudský faktor. Možno je to jeden z dôvodov,  prečo hotelieri často váhajú so zavádzaním moderných technológií do prevádzky. Predstavte si, že recepčný opustí pult a s tabletom sa vydá urobiť check-in hosťom stojacich v lobby. Alebo, že hostia pri príchode dostanú notifikáciu na mobil vyzývajúcu k online check-inu cez mobilnú aplikáciu. Počítate koľkokrát denne hostia prichádzajú na recepciu s deaktivovanými hotelovými kartami, pretože ich mali v blízkosti svojich telefónov? Prečo im teda neposlať  kľúč priamo do smartphonu,  alebo poskytnúť recepčným jednoduché cloudové PMS (Property Management System), s ktorým pracujú sebavedome aj mimo recepčného pultu? Implementácia technologických konceptov uľahčuje prácu personálu, zvyšuje rýchlosť komunikácie medzi hosťom a personálom a umožňuje zamerať pozornosť na samotného hosťa a jeho potreby. Výsledkom je účelný zážitok, ktorý presiahne dlho zaužívaný obraz o hotelových službách bez toho, aby hostia spoznali, že za tak personalizovaným servisom personálu stoja moderné technológie.

Rastislav BRENČIČ – prezentuje CEO a zakladateľ 26HOUSE.

Skúsenosti v riadení obchodnej spoločnosti v oblasti logistických služieb, vývoja a integrácie softwerových riešení a starostlivosti o zákazníkov pre retail, hospitality a korporátnu klientelu. Rozvoj a riadenie spoločnosti v SR, ČR, PL, DE a UK. Vysokoškolské vzdelanie má v odbore ekonómie a medzinárodného obchodu.

 

ĎALŠÍ SPÍKRI KONFERENCIE

 

Jakub Klimczak  Štatistika STR a úloha benchmarkingu vo funkcii riadenia príjmov a pomoci hotelom riadiť príjmy

Jakub KLIMCZAK – Business development manažér v spoločnosti STR v Londýne. Pracuje v STR Global od roku 2014 v oblasti vývoja centrálnej a východnej Európy. Má desaťročné profesionálne skúsenosti v cestovnom ruchu,  z oblasti revenue manažmentu z rôznych londýnskych hotelov, vrátane Intercontinental Hotels Group a Hilton. Študoval na City Universtiy of Seattle a University of Westminister.

 S.Fulek foto

RECRU - smart nástroj na riadenie ľudských zdrojov


Slavo FULEK – RECRU Developer, Cloud-IT s.r.o.počas profesionálnej kariéry pôsobil 10 rokov v oblasti HR a IT. RECRU efektívne manažuje príbeh človeka vo vašej spoločnosti. Je to automatizovaný systém s databázou pracovníkov, klientov, CRM, webmailom, integrovanou telefónnou ústredňou a intranetom. Všetky procesy sú v ňom  archivované a dohľadateľné. Aj preto vám pomôže riadiť personálne oddelenie.

 

 A.Bobovnicky foto

Finančné nástroje na podporu rozvoja inovácií v malých a stredných podnikoch


Artur BOBOVNICKÝ  riaditeľ sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA). Výber možností, ktoré nie sú obmedzené oblasťou podnikania MSP sú aj podpory, ktoré od leta 2017 spúšťa postupne SIEA - podpora formou poradenstva pri zavádzaní inovačných riešení a podpora formou kreatívnych voucherov. Hlavným cieľom je zvýšiť inovačnú kapacitu slovenských MSP ako aj ich konkurencieschopnosť.

Pred príchodom do SIEA pôsobil ako obchodný riaditeľ v spoločnostiach Ševt a Kon-Rad. Pod jeho vedením vznikli komplexné strategické dokumenty v oblasti cestovného ruchu – Marketingová stratégia SR na roky 2010-2014 pre SACR, ktorá bola postupne implementovaná. Podobný dokument vytvoiril pre mesto Bratislava a Beograd (Srbsko). Prednášal aj na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave predmety Globálny marketing, Marketingový výskum a Marketingové stratégie.

 M.Kolesar foto

Samsung inteligentné hotelové systémy


Marian KOLESÁR – hotelové TV, integráciu so satelitným systémom, hotelovým rezervačným systémom prezentuje obchodný riaditeľ T4H s.r.o. Už jedenásť rokov sa zaoberáme školeniami, predajom a inštaláciami profesionálnych Samsung riešení pre hotely a nákupné centrá. Prevádzkujeme servisné centrum, v ktorom poskytujeme kompletnú podporu našim zákazníkom. Inštalujeme a spravujeme LED reklamné panely, hotelové welcome boardy a TV hotelové systémy. 

 J.Kolocsanyi foto

Hotelové systémy vs. nova éra digitalizácie


Július KOLOCSANYI – Ako sa mení správanie cestovateľa a hoteliéra v súvislosti s digitalizáciou spoločnosti a vplyvom “smart” technológií na segment cestovného ruchu – prezentuje HORECA Business development manažér Asseco Solutions, a.s.

Pôsobil v rôznych oblastiach súkromného a štátneho sektora. Päť rokov ako manažér hotela zodpovedný za operatívny chod hotela a starostlivosť o firemnú klientelu. V súčasnosti pracuje v spoločnosti Asseco Solutions, ako manažér pre expanziu HORECA produktov na zahraničné trhy.

 Lukas Koller foto

Ako robiť biznis efektívnejšie? Moderné cloudové služby pre segment HORECA


Lukáš KOLLER – obchodný riaditeľ spoločnosti BENESTRA.  Prezentácia je zameraná na telekomunikačné služby pre HORECA segment, ochranu firemnej siete a prehľad,  čo sa deje vo vašej sieti, bezpečné wifi pripojenie a cielený marketing. Venuje sa efektívnemu narábaniu s výpočtovými zdrojmi - profi videokonferencia.

Pôsobil ako broker pre holandského obchodníka s cennými papiermi neskôr v spoločnosti GTS Slovakia v čase, keď spoločnosť začínala s predajom služieb korporátnym zákazníkom. Vo februári 2015 sa stal obchodným riaditeľom spoločnosti BENESTRA.

 Polak

„STOLIČKA“ - rovnováha a symbióza pri riadení stravovacích procesov v hoteloch a reštauráciách


Ladislav POLÁK – gastronomický poradca, Hotel Ostredok v Jasnej hovorío tom, aké súzákladné atribúty správneho fungovania gastronomickej prevádzky i najčastejšie chyby, ktoré zásadne ovplyvňujú úspech/neúspech reštaurácie.

Stal sa ako 19-ročný najmladším prevádzkarom hotela KYJEV v Bratislave, pôsobil ako generálny manažér penziónu a kóšer reštaurácie Chez David v Bratislave a  F&B manažér v hoteli Devín v Bratislave. Zaoberal sa kompletnými cateringovými službami pre Ples v Opere, letecké spoločnosti, NR SR i  prezidentskú kanceláriu. 

 

 Lubomir Simko

Využitie sociánych medií na prilákanie zákaznikov a zvýšenie tržieb


Ľubomír ŠIMKO - Director agentúry Kreativ gang. Ako využívať moderné a funkčné reklamné kanály a pritahnuť tak zákazníkov? Dnes už marketing nemusí byť cenovo náročný. Rady a tipy ako využiť influencerov a naplniť tak svoje zariadenia.

9 rokov skúseností s riadením originálnych kampaní, budovaním brand identít nových značiek a vytváraní komunít na sociálnych sieťach. Spoločnosti ako Red Bull, Slovenská sporiteľňa, Philip Morris, Swan, Topvar by mohli o nich rozprávať.

 

 

SOŠ Jána Bocatia Košice

SOŠ Jána Bocatia Košice

Súkromná SOŠ VIA HUMANA Skalica

Súkromná SOŠ VIA HUMANA Skalica

Súkromná SOŠ HOST Bratislava

Súkromná SOŠ HOST Bratislava

Súkromná Hotelová akadémia HaGMa Bratislava

Súkromná Hotelová akadémia HaGMa Bratislava

Súkromná Hotelová akadémia Banská Štiavnica

Súkromná Hotelová akadémia, n.o. Banská Štiavnica