Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zmena pravidiel pri vyplácaní 13. platu

Vyplácanie 13. aj 14. platov je od mája 2018 dobrovoľné a závisí čisto na rozhodnutí zamestnávateľa. Motivovať k vyplácaniu ho má to, že z časti 13. a 14. platu nemusí štátu platiť dane či odvody do výšky 500 EUR.

Patríte k tým zamestnávateľom, ktorí vyplácajú svojim zamestnancom 13. plat? Alebo chcete zefektívniť súčasný systém finančných benefitov pre vašich zamestnancov? Pozrite sa ako sa zmenili pravidlá pre vyplácanie 13. platu od 1.5.2019.

Ako funguje vyplácanie 13. a 14. platu a čo sa mení?

13. plat

- do marca 2019 musel byť najmenej vo výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca.

- od 30. apríla 2019 bude najmenej vo výške 500 eur, môže byť aj viac.

- ak zamestnávateľ vyplatí 500 eur, z tejto sumy nemusí platiť dane a zdravotné odvody, odvody do sociálnej poisťovne sa naďalej odvádzajú

- podmienkou sú odpracované 2 roky nepretržite a musí byť vyplatený v júni.

14. plat

- bude naďalej vo výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca.

- oslobodený od daní a odvodov do sumy 500 eur.

- podmienkou sú odpracované 4 roky nepretržite.

- musí byť vyplatený v decembri.

- iba ak zamestnanec dostal aj 13. plat.

 

Ďalšie informácie nájdete aj na stránkach spoločnosti FINSERVISTAX:   Vyplácanie 13. a 14. platu