Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Programy strán očami zamestnávateľov od RÚZ

300 strán dokumentov, ale aj tri vety na webe. Programy politických strán prinášajú zamestnávateľom kvalitné návrhy, ale aj povrchné riešenia. Sú medzi nimi príjemné prekvapenia aj sklamania.

Sociálne istoty, či ideologické súboje často vytlačili z programov mnohých politických strán konkrétne riešenia pre podnikateľské prostredie. Stále však možno nájsť dostatok programových návrhov, ktoré zamestnávateľom ponúkajú kvalitné recepty na odstránenie bariér podnikania. 

Z hľadiska Republikovej únie zamestnávateľov dochádza k najvýznamnejšiemu prieniku s jej prioritami v dokumentoch strany SaS. Jej program prináša detailne rozpracované problémy podnikateľského prostredia s návrhmi na ich konkrétne riešenia. 
 
Zamestnávatelia oceňujú, že strana nehovorí o opatreniach v prospech podnikateľského prostredia len v časti venovanej daniam, či zníženiu byrokracie, ale zlepšenie situácie podnikateľov akcentuje v každej časti programu vrátane programov pre životné prostredie, či školstvo. Výrazným plusom je aj komplexnosť programu, ktorého jednotlivé návrhy fungujú synergicky. Strana však má aj slabšie stránky, napríklad v programe pre podporu vedy a aplikovaného výskumu.  
 
Na zamestnávateľov nezabudli ani strany profilované sociálne. Ide napríklad o KDH, ktoré ponúka komplexný návod na riešenia v sektore energetiky, či OĽANO, ktoré pripravilo komplexný program pre vedu a výskum. Program strán ako PS/SPOLU, Za ľudí, či Dobrá voľba prináša tiež niekoľko pozitívnych riešení. Niektoré z návrhov v ich programoch však vyzerajú nedokončene, prípadne im chýba komplexnosť a vyvolávali by protichodné javy. Napríklad PS/SPOLU deklaruje rušenie osobitných odvodov, na strane druhej presadzuje digitálnu daň, či uhlíkovú daň. Nahradenie vyššieho zdanenia jedného sektora zdanením iného sektora podľa podnikateľov neprinesie očakávané efekty. 
 
Podnikatelia, od ktorých prosperity je populácia aj funkčnosť štátu do značnej miery závislá, nie sú spokojní s absenciou riešení pre podnikateľské prostredie aj u strán s veľkou podporou obyvateľstva. Ide hlavne o strany SMER a Kotlebovci – ĽS-NS, Hlavná vládna strana ponúka ako politický program tri vety, z ktorých sa ani jedna nedotýka podnikateľského prostredia. V prípade ĽS NS strana predstavila desať bodový všeobecný program.
 
Z hľadiska zamestnávateľov sú určitým sklamaním programy strán MOST-HÍD, či MKS. Obe strany sa priveľmi sústredia na kultúrnu, či vzdelávaciu politiku s ohľadom na potreby menšín a zabúdajú na potrebu zlepšenia podnikateľského prostredia, ktoré je nevyhnutné tiež pre rozvoj regiónov s početným zastúpením menšín. 
 
V programoch strán žiaľ stále nachádzame niekoľko „nášľapných mín“, ktoré by v prípade realizácie vážne ohrozili slovenské hospodárstvo. Obsahujú ich hlavne programy strán, ktoré sa skúšajú profilovať pro – podnikateľsky, no v skutočnosti by ich opatrenia podnikateľom veľmi nepomohli. Ide napríklad o hnutie SME RODINA, ktorého program by vážne ohrozoval udržateľnosť verejných financií a vytvoril tlak na zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia. V oblasti návrhov na prepájanie školstva s podnikateľským prostredím však urobil autor programu strany Borisa Kollára dobrú prácu. 
 
Negatívnym javom, ktorý spája väčšinu hodnotených programov politických strán je prístup k verejným financiám. V posudzovaných návrhoch je viac ako 10 zavedení nových daňových povinností. Naopak žiadna zo strán neprináša komplexnejší projekt pre úsporu výdavkov vo verejných financiách.  
 
Zamestnávatelia celkovo hodnotili programy 13 politických strán, ktoré majú šancu dostať sa do Národnej rady Slovenskej republiky. Programy boli posúdené podľa toho ako reflektujú na základné problémy podnikateľského prostredia a ako veľmi sú v súlade s prioritami RÚZ. Medzi priority RÚZ patrí napríklad zlepšenie daňového a odvodového systému, vyššia vymožiteľnosť práva, skvalitnenie legislatívneho procesu, ale aj vyššia podpora vedy a výskumu, ekologických inovácií, či zlepšenie hospodárenia s európskymi zdrojmi. 
 
Tézy a priority RÚZ pre roky 2020 – 2024 budú predstavené v najbližšom období v podobe Programového vyhlásenia RÚZ 2020 – 2024. Politici vďaka tomu získajú komplexný zdroj informácií o prioritách zlepšenia podnikateľského prostredia, ako aj návod na ich realizáciu.  
 
rúz

Programy strán boli porovnávané s nasledovnými prioritami RÚZ: 

1.Zreformovanie daňového a odvodového systému 

2.Zavedenie systematického legislatívneho procesu 

3.Zvýšenie vymožiteľnosti práva 

4.Prepojenie vzdelávacieho procesu s potrebami trhu práce a podpora výskumu 

5.Zavedenie modernej pracovnej legislatívy a podpora tvorby nových pracovných miest 

6.Reforma regulačného rámca v energetike a zabezpečenie konkurenčných cien energií

7.Zamedzenie plytvania vo verejných financiách, zefektívnenie čerpania eurofondov a eliminácia korupcie 

8.Dosiahnutie účelného využívania prostriedkov z fondov Európskej únie 

9.Životné prostredie a odpadové hospodárstvo 

10.Posilnenie podpory aplikovaného výskumu a inovácií

 

Stiahnite si kompletný materiál: „Hodnotenie volebných programov 2020 z pohľadu RÚZ. Hlavné zistenia.“

*Zdroj: Republiková únia zamestnávateľov