Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Koronavírus - odporúčania k preventívnym opatreniam

Z dôvodu zabezpečenia maximálnej prevencie prípadného šírenia ochorenia, pripravili sme odporúčania pre prípad výskytu podozrení na ochorenie u ubytovaných hostí.

          Napriek skutočnosti, že do dnešného dňa nebol potvrdený výskyt ochorenia spôsobeného koronavírusom, považujeme za dôležité, aby ste kládli väčší dôraz na kontrolu prevádzkovej hygieny vo vašich zariadeniach. Vzhľadom na povahu služieb a ich využívanie turistami, ktorí prichádzajú z rôznych krajín, je možné predpokladať, že sa aj v ubytovacích zariadeniach niektorí z hostí obrátí na personál s informáciou a podozrením na toto ochorenie.

          Preto odporúčame poučiť zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s hosťami, o základných informáciách o prejavoch a prenose choroby a rovnako aj o opatreniach, ktoré znižujú riziko jej prenosu.

          Nemenej dôležité je vhodným spôsobom informovať hostí o tom, že venujete zvýšenú pozornosť tomuto ochoreniu, máte dostatočné informácie o jej výskyte a zamestnanci vedia, ako postupovať v prípade podozrenia na výskyt tohto ochorenia medzi hosťami.

Obmedzíte tak dôvody pre vznik zbytočnej paniky, ktorá by sa mohla medzi hosťami šíriť.

          Pripravili sme niekoľko základných informácií a odporúčaní, ktoré vám pomôžu pri informovaní zamestnancov a hostí.

       Upozorňujeme, že tieto odporúčania nenahrádzajú opatrenia, ktoré môže zverejniť Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR či krízový štáb zriadený za týmto účelom.

Aké sú prejavy ochorenia COVID-19?

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie –- vírusovú pneumóniu (kvapôčková infekcia). Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní.

Ako sa lieči ochorenie COVID-19?

COVID-19 je vírusové ochorenie a zaraďujeme ho medzi kvapôčkovú infekciu. Neúčinkujú naň antibiotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje. Liečba je symptomatická. U ľudí infikovaných novým koronavírusom sa zahajuje podporná liečba, ktorá zmierňuje príznaky infekcie. K podpornej liečbe sa využívajú bežne dostupné lieky. Liečba je individuálna a vychádza z konkrétnych potrieb pacienta.

Všeobecné opatrenia a odporúčania na zabránenie prenosu infekcií

V celom hoteli sa odporúča dobré vetranie, ako aj jednoduchý prístup k tečúcej vode a mydlu, aby sa dodržali hygienické predpisy.

1. Prvou zásadou ochrany proti infekcii je pravidelné umývanie rúk. Odporúča sa časté umývanie rúk mydlom a vodou. Ak ruky nie sú viditeľne zašpinené, môže sa použiť aj alkoholový roztok (napr. 70oC). Používanie rukavíc nenahrádza umývanie rúk.

2. Dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení, ako sú:

  • zakrývanie úst a nosa so servítkou pri kašli alebo kýchaní
  • zabránenie kontaktu rúk s ústami, nosom alebo očami, aby sa zabránilo šíreniu baktérii

3. Vyvarujte sa kontaktu s osobami, ktorí majú respiračné problémy (odstup 1 až 2 metre).

Pre informovanie hostí a zamestnancov odporúčame umiestniť do verejne prístupných priestorov letáky, ktoré sú na stiahnutie na stránkach RÚVZ.

Riešenie podozrenia na nový koronavírus

Ak návštevník spĺňa príznaky ochorenia infekciou koronavírusu, odporúčame, aby hotelový personál okamžite kontaktoval príslušný RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR) na telefónnych číslach, ktoré sú zverejnené, aby nahlásil podozrivý prípad a dostal pokyny na jeho/jej ošetrenie.

1) Odporúča sa, aby pacient zostal vo svojej izbe so zatvorenými dverami. Klimatizačný systém v miestnosti môže byť zapnutý.

2) Ak má osoba príznaky respiračnej infekcie (horúčka a kašeľ alebo dýchavičnosť), je dôležité aby si okamžite vzal jednoduché chirurgické rúško alebo vreckovku.

3) Ak takúto osobu s príznakmi sprevádza osoba, ktorá si praje ostať s touto osobou kvôli starostlivosti o neho/ňu, sprevádzajúca osoba by mala dostať jednoduché chirurgické rúško a mala by byť poučená o hygiene rúk vždy, keď príde do kontaktu so sekrétmi pacienta (napr. slinami) ešte predtým, ako sa táto osoba dotkne svojej tváre alebo začne jesť a piť.

4) Zamestnancov hotela informujte , aby do izby, v ktorej sa vyskytuje osoba s príznakmi ochorenia, nevstupovali bezdôvodne. Ak je to potrebné, odporúčame, aby pre takýto účel bo určený jeden zamestnanec hotela, ktorý sa bude zaoberať výlučne riešením podozrivých prípadov. To znižuje počet zamestnancov vystavených nebezpečenstvu infekcie.

5) Použité ochranné pomôcky (jednoduché chirurgické rúško, rukavice) sa musia zlikvidovať v rámci komunálneho odpadu a v žiadnom prípade sa nesmú znovu použiť.

6) Po odstránení ochranného vybavenia by sa mali ruky dôkladne umyť mydlom a vodou. Zdôrazňujeme, že používanie rukavíc nenahrádza umývanie rúk, ktoré je dôležitým prostriedkom prevencie.

Je dôležité, aby ste v hoteli zabezpečili jednoduchý prístup k adekvátnym spotrebným materiálom, ktoré slúžia na prevenciu pred infekciou:

  • mydlo a voda alebo alkoholový roztok na čistenie rúk
  • teplomery
  • vreckovky
  • jednoduché chirurgické rúška
  • jednorazové rukavice
  • vrecia na odpadky
  • čistiace prostriedky

Inštruktáž zamestnancov a dodávanie ochranných materiálov prispievajú k organizovanému a pokojnému zaobchádzaniu, čím sa predchádza panike. Správne plánovanie spolu s účinnou prevenciou a informáciami zaistia zdravie návštevníkov a zamestnancov, ale tiež podporia správne fungovanie prevádzky.

Spolupráca s RÚVZ je dôležitá tak pri príprave preventívnych opatrení, ako aj pri potrebných krokoch a informáciách.

Čistota a dezinfekcia miestnosti pre pacienta

1) Dobré čistenie povrchov, ktorých sa pacient často dotýka, napríklad povrchu toalety atď., najmä ak sú povrchy znečistené biologickými tekutinami.

2) Upratovací personál by mal používať jednoduché chirurgické rúško, rukavice a jednorazový vodovzdorný oblek. Pokiaľ zamestnanec upratovacej služby vykonáva prácu, nemal by sa dotýkať svojich úst, nosa alebo očí, nemal by fajčiť alebo jesť.

3) Po zložení rukavíc je potrebné dôkladne si umyť ruky mydlom a vodou. Zdôrazňuje sa, že používanie rukavíc nenahrádza umývanie rúk, ktoré je najdôležitejším prostriedkom prevencie.

Textilné povrchy (napr. čalúnenie) sa musia čistiť parným zariadením (teplota nad 70 °).

Telefonické linky prístupné pre verejnosť:

• Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Na stiahnutie:

Leták- Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom SK

Leták- Ako znížiť riziko infekcie koronvírusom EN

Leták- Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia SK

Leták- Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia EN

Usmernenie Hlavného hygienika SR

Pokyny pre ubytovacie a stravovacie zariadenia

Odporúčania AHRS (text z príspevku)