Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

AKTUALIZÁCIA opatrení a obmedzení pre hotely a reštaurácie

V tomto príspevku nájdete zhrnutie doteraz vydaných opatrení a obmedzení, ktoré vydal ÚVZ SR a vláda SR pre šíriaci sa koronavírus COVID - 19.

Obmedzenia platné pre hotely a reštaurácie:

  • Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. (OLP/2405/84443) Toto opatrenie bolo predlžené od 10. 3. 2020 do odvolania. (OLP/27311/2020)
  • Od 13. marca 2020 od 7:00 - zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték, fitness centier, kúpeľov. (OLP/2576/2020) Toto opatrenie bolo predlžené od 13. 3. 2020 do odvolania. (OLP/2777/2020)
  • S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby. Na základe spresnenia ÚVZ SR z dnešného dňa platí tento zákaz poskytovania služieb aj na UBYTOVACIE SLUŽBY! (OLP/12595/2020) Toto opatrenie bolo predlžené od 16. 3. 2020 do odvolania. (OLP/2777/2020)
  • S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky). (OLP/12595/2020) Toto opatrenie bolo predlžené od 16. 3. 2020 do odvolania. (OLP/2777/2020)  

Na stiahnutie:

Súhrn opatrení prijatých po zasadnutí krízového štábu 12.3.2020

Doplnenie opatrení ÚZV SR platné od 16.3.2020

Povinnosť nosiť rúška

Opatrenia ÚVZ SR o obmedzení prevádzok platné od 30.3.2020

 

Správajme sa zodpovedne a spolu to zvládneme.

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...