Nominácie do maturitných komisií 2019/2020

\| Vytlačiť \|

Prečítajte si viac o možnosti nominácie do maturitných komisií pre školský rok 2019/2020.

Chceme vás informovať o možnosti nominovať vášho zástupcu do maturitných komisií pre teoretickú a praktickú časť odbornej zložky, o mieste a dátume konania teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 za všetky kraje (s výnimkou BA VUC).

Zároveň si vás dovoľujeme v prípade vášho záujmu požiadať o zaslanie nominácií na zástupcov do jednotlivých komisií.

Predpokladmi pre delegovanie zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie za člena predmetovej maturitnej komisie pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a predmetovej maturitnej komisie pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky sú:

a) aspoň úplné stredné odborné vzdelanie, v príslušnom odbore vzdelávania alebo príbuznom odbore vzdelávania,

b) prax najmenej päť rokov v povolaniach, v ktorých sa vykonávajú odborné činnosti, na ktoré sa žiak pripravoval,

c) znalosť profilu absolventa študijného odboru

d) absolvovanie odbornej prípravy za člena predmetovej maturitnej komisie (vykoná SOŠ).

 

Vaše návrhy (formulár Nominácie zástupcov do MK) nám pošlite na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v termíne najneskôr do 23. 3. 2020.

Termín môže byť v súvislosti s prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia choroby koronavírusu COVID - 19 zmenený resp. predĺžený.

Nominácie zástupcov do maturitných komisií

Metodika účasti zástupcu stavovskej organizácie

Zoznam škôl v pôsobnosti Banskobystrického kraja

Zoznam škôl v pôsobnosti Košického kraja

Zoznam škôl v pôsobnosti Nitrianskeho kraja

Zoznam škôl v pôsobnosti Prešovského kraja

Zoznam škôl v pôsobnosti Trenčianskeho kraja

Zoznam škôl v pôsobnosti Trnavského kraja

Zoznam škôl v pôsobnosti Žilinského kraja

 

 

\| Vytlačiť \|