Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

FR SR - Odklad daňového priznania

Finančná správa neuplatní sankcie v prípade nedodržania zákonných lehôt na podanie daňových priznaní dane z príjmov fyzických a právnických osôb, ak si daňový subjekt splní túto povinnosť do 30. júna 2020.

Finančná správa nebude uplatňovať ani sankcie za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a za neodvedenie tejto dane v ustanovenej lehote, ak si ich daňový subjekt splní do 30. júna 2020.

Už pripraveným a schváleným opatrením je nariadenie, ktoré pripravilo ministerstvo financií spolu s finančnou správou. Vďaka tomuto nariadeniu tak všetky právnické a fyzické osoby môžu podať daňové priznanie a daň zaplatiť bez akéhokoľvek oznámenia až do 30.06.2020 bez toho, aby im hrozila nejaká sankcia. Avizovaný posun termínu podania daňového priznania sa tak dotkne všetkých daňovníkov, pričom lehota sa automaticky predĺži až do 30.06.2020.

Obdobný postup sa uplatní aj v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekári), ktorí si nesplnia oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane a do 31.03.2020 neodvedú zrazenú daň, ale ak svoju povinnosť splnia do náhradného termínu t.j. do 30.06.2020. Aj tento zámer už schválila Vláda SR.

Finančná správa odporúča, aby daňové subjekty aj naďalej sledovali stránku finančnej správy na sociálnej sieti Facebook či Instagram, prípadne portál finančnej správy, prostredníctvom ktorých bude finančná správa vždy o akýchkoľvek aktualitách informovať.

TU si môžete stiahnuť TS Finančnej správy

TU si môžete stiahnuť Nariadenie vlády o zániku daňového nedoplatku

FR SR Korona opatrenia - najčastejšie otázky a odpovede

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...