MPSVaR SR - Prvá pomoc v čase pandémie

\| Vytlačiť \|

Národná rada v zrýchlenom konaní schválila zmeny v ošetrovnom, nemocenskom v karanténe.

O príspevok na mzdy zamestnancov, ako aj príspevok na minimálne odvody a ušlý príjem pre živnostníkov. Zmeny začnú platiť okamžite po schválení parlamentom a podpise prezidentkou SR.

Novela zákona o sociálnom poistení prináša predĺženie vyplácania ošetrovného, tzv. OČR, na celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôl i predškolských zariadení. Týka sa rodičov detí do 11 rokov veku, resp. do dovŕšenia 18 rokov veku pre rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím. V tejto vekovej kategórií nebude potrebné potvrdenie lekára. Čerpanie ošetrovného však bude umožnené aj rodičom detí až do dovŕšenia 16 rokov veku. „Dávka, ktorá sa bude vyplácať po celú dobu uzatvorenia škôl, nielen 10 dní, ako tomu bolo doteraz, bude po celú dobu čerpania vo výške 55% hrubej mzdy, čo predstavuje cca 70% čistej mzdy,“ zdôrazňuje minister práce Milan Krajniak. Navyše, rodičia sa môžu pri čerpaní ošetrovného budú môcť prestriedať, čo doteraz umožnené nebolo.

Ďalšou novinkou je zavedenie nároku na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou od prvého dňa tzv. péenky vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. Doteraz platilo, že prvých 10 dní bol týmto zaťažený zamestnávateľ. Nárok na túto dávku bude potvrdzovať lekár. Sociálna poisťovňa by mala akceptovať telefonické alebo emailové potvrdenie.

Novelou sa upravuje aj zákon o službách zamestnanosti. Vytvára sa ňou priestor na to, aby vedela vláda garantovať výhodnejšie podmienky tým zamestnávateľom, ktorí sa napriek ťažkej situácii rozhodnú neprepustiť pracovníka, resp. pracovníkov. Tak ako bolo avizované v Prvej pomoci podnikateľom, pôjde napr. o príspevok na podporu udržania pracovného miesta.

\| Vytlačiť \|