Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Úvodné stretnutie s ministrom dopravy k aktuálnej situácii

Minister Doležal ocenil koordináciu AHRS pri zabezpečovaní karanténneho ubytovania.

Prvé pracovné stretnutie ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala so zamestnávateľmi združenými v Republikovej únii zamestnávateľov sa uskutočnilo 15. 4. 2020. Zamestnávateľov v cestovnom ruchu zastupoval Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu SR a člen Prezídia RÚZ. Na stretnutí sa rozoberali aktuálne problémy a požiadavky zamestnávateľov v súvislosti s uplatňovaním opatrení na zamedzenie ochorenia COVID-19, ale aj témy, ktoré by mali byť súčasťou programového vyhlásenia vlády.

V oblasti cestovného ruchu minister ocenil prístup a aktivitu Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, člena Zväzu cestovného ruchu SR, pri riešení situácie s ubytovaním individuálnych repatriantov.

Marek Harbuľák ozrejmil aktuálnu situáciu a komunikáciu príslušných úradov v súvislosti so zabezpečovaním kapacít pri repatriácii. Upozornil, že komunikácia úradov s ubytovateľmi bola komplikovaná a často nejednoznačná, preto navrhol zabezpečiť základnú komunikáciu prostredníctvom AHRS. Zároveň M. Harbuľák požiadal ministra A. Doležala, aby tlmočil krízovému štábu, že pri schvaľovaní oprávnených nákladov je potrebné zohľadňovať nevyhnutné náklady na zabezpečenie ubytovania, keďže ubytovacie zariadenia sú už mesiac bez tržieb.

Prezident zväzu ďalej informoval o vývoji rokovaní k problematike cestovných kancelárií a agentúr i k návrhu, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR. K tomuto návrhu čo najskôr pripravia stanoviská SACKA aj ZCR SR.  Marek Harbuľák ďalej informoval ministra o požiadavke zamestnávateľov v cestovnom ruchu, aby vláda začala s prípravou plánu otvárania jednotlivých ekonomických činností, vrátane služieb cestovného ruchu a ďalších nástrojov na reštart. V súvislosti s tým upozornil, že pri reštarte cestovného ruchu je potrebné využiť nástroj, ktorým je príspevok na rekreáciu, no zároveň v súčasnej situácii je potrebné upraviť jeho parametre tak, aby finančne nezaťažoval zamestnávateľov. Prezident pripomenul, že  ZCR SR zaslala listom priority cestovného ruchu k príprave programového vyhlásenia vlády.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...