Obhajujeme záujmy nielen členov AHRS

\| Vytlačiť \|

Obhajujeme záujmy nielen členov Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, ale všetkých podnikateľov a zamestnávateľov, ktorí podnikajú a poskytujú ubytovacie či stravovacie služby.

Počas koronakrízy sa viac ako inokedy ukázali benefity členstva hotelov, penziónov i reštaurácií v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska.

NAŠE AKTIVITY SÚVISIACE S KORONAKRÍZOU:

Čo sme presadzovali?

 • vytvorenie plánu otvárania prevádzok - DOSIAHNUTÉ
 • včasné informácie a podmienky otvárania prevádzok                   
 • odstránenie plošných obmedzení pre reštaurácie - DOSIAHNUTÉ
 • predĺžiť a upraviť podmienky čerpania nástrojov prvej pomoci - DOSIAHNUTÉ
 • koordinované otváranie hraníc so susednými krajinami - DOSIAHNUTÉ

Ako sme pomáhali našim členom:

 • ü  organizovali sme online webinár k pracovnom právnym veciam

  ü  online webináre k vysvetleniu a možnostiam čerpania nástrojov prvej pomoci

  ü  pripravili sme možnosť na zdieľanie zamestnancov s potravinárskym sektorom

  ü  riešili sme prieskumy a  získané údaje sme využili pri presadzovaní požiadaviek

  ü  vytvorili sme manuál a návody pre bezpečnosť a ochranu zdravia hostí a zamestnancov        

  ü  ušetrili sme vám financie v súvislosti s verejným prenosom počas povinného uzatvorenia

Čo aktuálne riešime a presadzujeme:

 • žiadame znížiť sadzbu DPH na stravovacie služby - Ministerstvo dopravy a výstavby podalo návrh na zníženie sadzby DPH na služby CR, vrátane stravovacích služieb k novele zákona o DPH, momentálne sa rieši vyhodnotenie  pripomienkového konania,
 • podporiť domáci cestovný ruch tak, aby štát refundoval vyplatený príspevok na rekreáciu zamestnávateľovi - návrh bol predložený MDV SR na koaličnú radu, z predbežných vyjadrení očakávame, že tento návrh by mal byť schválený a prerokovaný na septembrovej schôdzi NR SR,
 • žiadame vytvorenie nových kompenzačných schém za obdobie uzatvorenia či obmedzenia prevádzok, predložili sme zámer na MDV SR a rokujeme o parametroch pre jednotlivé služby.

ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE PODNIKANIE:

Navrhovali sme v rámci podnikateľského kilečka:

 •  zrušiť povinnosť ubytovateľov zasielať hlásenia cudzineckej polícií – vypadlo z finálneho balíka, naďalej však budeme presadzovať            
 • zrušiť schvaľovanie prevádzkových poriadkov ÚVZ SR
 • zrušiť zákaz vstupu zvierať do zariadení verejného stravovania
 • zrušiť vyhlášku o kategorizácií ubytovacích zariadení –bude zrušená k  31.10.2020  
 • presadzujeme zmeny podmienok v systéme gastrolístkov – vyhodnocujeme prieskum a výstupy využijeme ich pri príprave novely zákona, ktorá by mala začať v nasledujúch týždňoch  

Máme však želanie:

Chceme väčšiu podporu podnikateľov a zamestnávateľov v hotelierstve a gastronómii a to ich členstvom v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska. Pretože benefity našich aktivít využívajú nielen naši členovia (aktuálne viac ako 470 ), ale všetci podnikatelia v tejto branži (vo viac ako 10 000 prevádzok).

 

 

 

 

 

ü  organizovali sme online webinár  k pracovnom právnym veciam 

ü  online webináre  k vysvetleniu a možnostiam čerpania nástrojov prvej pomoci 

ü  pripravili sme možnosť na zdieľanie zamestnancov s potravinárskym sektorom 

ü  riešili sme prieskumy a  získané údaje sme využili pri presadzovaní požiadaviek 

ü 

ü  vytvorili sme manuál a návody pre bezpečnosť a ochranu zdravia hostí a zamestnancov        

ü  ušetrili sme vám financie v súvislosti s verejným prenosom počas povinného uzatvorenia

\| Vytlačiť \|