Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Aktualizácia - Zmeny pri cestovaní a hromadných podujatiach

Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám. Aktualizácia od 21. septembra 2020.

Všeobecne platné opatrenia 

Cestovanie

V zozname menej rizikových krajín sa od 18. septembra 2020 nachádzajú: Austrália, Bulharsko, Cyprus, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Veľká Británia a Severné Írsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko.

Aktualizáciu opatrenia platného od 10. septembra 2020 nájdete tu.

Aktualizáciu opatrenia platného od 18. septembra 2020 nájdete tu.

Hromadné podujatia/prevádzky

Od 1. septembra bude možné organizovať hromadné podujatia v interiéri len do 500 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 1000 osôb v jednom okamihu, pričom nosenie rúšok bude naďalej povinné na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri.

Od 18. septembra do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.), s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 150 osôb. Skutočnosť, že podujatie patrí do tejto výnimky, musí vedieť organizátor preukázať. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.

Na 1000 osôb v jednom okamihu sa obmedzí aj kapacita návštevníkov kúpalísk a akvaparkov. 

Aktualizáciu opatrenia platného od 18. septembra 2020 nájdete tu.

Povinnosti pre zamestnávateľov

Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť izolácie v domácom prostredí, budú povinní kontrolovať aj ich zamestnávatelia. Zamestnanci, resp. SZČO, budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonaným v laboratóriách na území SR alebo iným dokladom dosvedčujúcim existenciu tohto negatívneho výsledku, alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní, prípadne preukázanie sa výnimkou z uvedených povinností udelenou Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ak sa táto osoba nebude schopná uvedeným preukázať, prevádzkovateľ bude povinný toto oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.

ÚVZ SR upozorňuje, že prevádzkovateľ nie je povinný požadovať preukázanie uvedených povinností od všetkých uvedených osôb, ale iba od tých, u ktorých má vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie, že im táto povinnosť vznikla.

Za odôvodnené podozrenie možno považovať napr. nástup do zamestnania, dni pracovného voľna, služobnú cestu, atď.

Kompletné znenie opatrenia nájtede tu.

Rúška

Naďalej povinné v interiéri a na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri.

Kompletné znenie opatrenia nájtede tu.

Aktualizáciu opatrenia platného od 14. septembra 2020 nájdete tu.

 

Povinnosti nad rámec opatrení ÚVZ SR 

Bratislava 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto vydal opatrenie, na základe ktorého je od 14. septembra možné organizovať v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy v interiéri len do 50 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 100 osôb v jednom okamihu.

Aktualizáciu opatrenia platného od 18. septembra 2020 nájdete tu.

Konanie hromadných podujatí vzdelávacieho/školiaceho a odborného charakteru (kongresy, semináre, konferencie) v prevádzkach verejného stravovania a hromadného ubytovania je povolené uskutočňovať za dodržania nasledovných podmienok. 

Michalovce

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce vydal opatrenie, na základe ktorého je od 1. septembra možné organizovať v okrese Michalovce hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy v interiéri len do 250 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 500 osôb v jednom okamihu.

Aktualizáciu opatrenia platného od 10. septembra 2020 nájdete tu.

Trstená a Tvrdošín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dolný Kubín vydal opatrenie, na základe ktorého je od 18. septembra možné organizovať v mestách Trstnená a Tvrdošín hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy v interiéri len do 100 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 50 osôb v jednom okamihu.

Aktualizáciu opatrenia platného od 18. septembra 2020 nájdete tu.

 

Odporúčame vám sledovať webovú stránku príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a webovú stránku mesta/obce, v ktorom sa nachádza Vaše zariadenie. 

Článok bude postupne aktualizovaný. 

118580615 3115720568483163 4541294740822101999 o 1

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...