Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Požiadavky zamestnávateľov a podnikateľov v cestovnom ruchu

Požiadavky zamestnávateľov a podnikateľov v cestovnom ruchu na záchranu a odvrátenie kritického stavu:

  1. predlžiť účinnosť balíka tzv. prvej pomoci do konca kalendárneho roka a upraviť podmienky pre jej čerpanie (umožňuje schválený rámec EK),
  2. znížiť daňovú záťaž podnikov znížením sadzby dane z pridanej hodnoty na služby cestovného ruchu (záväzok vlády v PVV)
  3. naštartovať dopyt po službách cestovného ruchu prostredníctvom existujúceho príspevku na rekreáciu, pričom štát refunduje príspevok zamestnávateľovi,
  4. vytvoriť nové kompenzačné schémy pre podnikateľov v cestovnom ruchu na zníženie škôd z dôvodu zatvorenia či obmedzenia podnikania v cestovnom ruchu.

Tieto požiadavky sú spoločnými požiadavkami aj ďalších profesijných združení a zamestnávateľov v cestovnom ruchu a vzišli na spoločnom rokovaní členov ZCR SR a prizvaných subjektov dňa 6. júla 2020 a následne boli adresované predsedovi vlády.

Požiadavky podporili:

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr

Asociácia slovenských kúpeľov

Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov LAVEX

Asociácia historických hotelov Slovenska

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky

Asociácia zábavy a hier

Asociácia organizácií cestovného ruchu

Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavárni