Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

DOBROVOĽNÁ PONUKA karanténneho ubytovania

Na základe dohody s MDV SR, Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska  zabezpečujeme zber informácií o ubytovacích zariadeniach, ktoré sa rozhodli na  DOBROVOĽNEJ BÁZE ponúknuť svoje ubytovacie kapacity pre karanténne účely.

Ide o ubytovanie osôb, ktoré  po absolvovaní testov na ochorenie COVID-19, sú povinné absolvovať karanténu, a z rôznych dôvodov sa ju  rozhodnú absolvovať  mimo svojho bydliska.

Tieto osoby si budú môcť vybrať zo zoznamu ubytovacích zariadení, ponúkajúcich karanténne ubytovanie, avšak služby spojené s pobytom v tomto zariadení (ubytovanie, strava, prípadne iné služby) si hradia  samostatne v plnej výške, ako pri štandardnom hotelovom ubytovaní (zmluva o ubytovaní).

Čo musí karanténne ubytovacie zariadenie spĺňať:

  • Upraviť svoj prevádzkový poriadok podľa vypracovaného dodatku prevádzkového poriadku pre zariadenia, ktoré ponúkajú možnosť absolvovať karanténu mimo trvalého pobytu osoby pozitívnej na COVID-19
  • Ohlásiť sa miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva - vzor

V prípade záujmu o zverejnenie ponuky, vyplňte údaje o Vašej prevádzke v tomto formulári:

https://forms.gle/6SfJETFLxm8fET2K7

Uvedené údaje budú v čase ich potreby zverejnené na testovacích miestach.

Našim cieľom v tejto aktivite je poskytnúť súčinnosť a zozbierať ponuku ubytovacích kapacít na dobrovoľnej báze. Chceme tiež zabezpečiť čo najmenej administratívy spojenej so zapojením a čo najjednoduchšie, ale zároveň účinné opatrenia na ochranu zdravia hostí a zamestnancov.

Verím, že aj napriek ťažkostiam, ktoré zažívame, dokážeme aj u nás ponúknuť  služby pozitívne testovaným osobám, ako to urobili kolegovia v iných krajinách.

V prípade akýchkoľvek informácií kontaktujte nás.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...