Povinnosti pre ubytovaných hostí a ubytovacie zariadenia

\| Vytlačiť \|

Prinášame Vám prehľad platných opatrení a povinností prevádzkovateľov ale aj hostí pri využívaní ubytovacích služieb.

V uplynulých dňoch boli zverejnení vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa upravujú povinnosti osôb prichádzajúcich na Slovensko a rovnako tak povinnosti pre osoby, ktoré vstupujú do interiérov alebo exteriérov prevádzok, napríklad reštaurácií či hotelových zariadení.

Tu je niekoľko vybraných informácií či povinností:

VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Osoby vstupujúce na územie SR od 30. októbra od 7:00 by mali absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Aké ďalšie povinnosti majú osoby vstupujúce na územie SR?

- musia sa najneskôr pri vstupe do SR registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica 

- počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením z uvedeného registra       príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky

- podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení

Táto povinnosť neplatí pre osoby, ktoré sa pri vstupe na územie SR preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.

Ubytovacie zariadenia nemajú v prípade ubytovania zahraničných hostí povinnosť overovať, či inak zisťovať, či si daná osoba splnila vyššie uvedené či iné povinnosti vyplývajúce z uvedenej VYHLÁŠKY.

Odporúčame však informovať klientov v procese potvrdzovania rezervácie a vhodným spôsobom ich upozorniť  o platných opatreniach na území SR. Odporúčajte im ako zdroj týchto informácií odporúčame uviesť webovú stránku, zhotovenú vo viacerých jazykových mutáciach:reopen.europa.eu.

Zoznam ubytovacích zariadení, ktoré slúžia ako karanténne ubytovanie: https://www.mindop.sk/cestovnyruch/ubytovacie-zariadenia-pre-karantenne-ubytovanie.

Chcete sa prihlásiť a poskytovať karanténne ubytovanie? Zaregistrujte sa na tomto ODKAZE.

Vyhláška ÚVZ SR ku karanténnym opatreniam pre osoby vstupujúce na územie SR.

\| Vytlačiť \|