Zákon o detských ihriskách sa ruší bez náhrady

\| Vytlačiť \|

Hotelom, reštauráciám ale aj ďalším vlastníkom sa tak rušia prísne regulácie a požiadavky na prevádzku detských ihrísk.

Aj napriek krátkej účinnosti zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska sa vzhľadom na argumenty dotknutých subjektov rozhodlo Ministerstvo hospodárstva SR zákon č. 371/2019 Z. z. zrušiť bez náhrady. Týmto zrušením sa tak chce vyhnúť stavu, kedy z dôvodu nadmernej regulácie by boli nútení vlastníci detských ihrísk tieto ihriská zrušiť resp. by nemali za takýchto podmienok ani ďalšie subjekty záujem budovať nové detské ihriská, práve z dôvodu neprimerane prísnej regulácie.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska v uplynulom roku upozorňovala a informovala svojich členov počas Roadshow na požiadavky a povinnosti, ktoré vyplývali z tohto zákona.

\| Vytlačiť \|