Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Naše aktivity v mesiaci december

Obhajovali sme záujmy branže v NR SR, presadzovali režime fungovania prevádzok na zasadnutiach s konzíliom odborníkov a pandemickej komisii.

1. decembra - zasadnutie PREZÍDIA ZCR SR- online zasadnutie

2. decembra – MDV SR, rokovanie Pracovnej skupiny COVID-19- finalizácia semaforu pre cestovný ruch

3. december – Národná Rada SR - komisia pre CR- stretnutie s poslancami a členmi Hospodárskeho výboru NR SR

4. december - Pandemická komisia- účasť na zasadnutí- obhajoba semaforu pre CR

8. december – spoločná platforma športu a cestovného ruchu- online míting a rokovanie s s VÚC NR k tvorbe Integrovanej územnej stratégie

9. decembra – Národný projekt Sektorov riadené inovácie- online zasadnutie sektorovej rady

9. decembra - #stalemamechut- online míting platformy, príprava opatrení na podporu gastro

10. decembra- Konzílium odborníkov- online míting k semaforu CR

11. decembra- #stalemamechut- online míting platformy, príprava opatrení na podporu gastro

11. decembra- Pandemická komisia- online míting

14. decembra- #stalemamechut- tlačová konferencia platformy

14. decembra- MDV SR- prezentácia schémy pomoci a podávania žiadosti

15. decembra- Webináre pre členov k príprave žiadosti o pomoc zo schémy CR

15. decembra- MDV SR – účasť na tlačovej konferencii k spusteniu schémy pomoci

16. decembra- #stalemamechut- online míting platformy, ďalšie nástroje pomoci pre gastro

17. decembra – memorandum o spolupráci medzi ZCR SR a Slovenským olympijským a športovým výborom

22. december - SOZA- online rokovanie o možnosti uzatvorenia dohody o urovnaní

22. december- spoločná platforma športu a cestovného ruchu online míting- príprava na rokovania s VÚC k tvorbe stratégií k novému programovému obdobiu

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...