Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Úpravy týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci

Na včerajšom rokovaní vlády SR boli schválené dva dôležité návrhy na zmenu zákonov, na základe ktorých je poskytovaná štátna pomoc - a to Prvá pomoc a Schéma pomoci pre CR.

Prvá pomoc vs kurzarbeit

V prvom prípade bol schválený návrh, aby sa účinnosť zákona, ktorým sa zavádzal tzv. trvalý Kurzarbeit, posunula na 1.3. 2022. V mesiacoch január a február by tak mal pokračovať doterajší projekt pod názvom Prvá pomoc.

Pozn.:Tento návrh ide do NR SR a bude prerokovaný v skrátenom konaní. Účinným sa stane po schválení, podpísaný prezidentkou SR a zverejnení v Zbierke zákonov.

Schéma pomoci pre CR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR je oprávnené poskytovať pomoc v rámci Schémy pre CR na základe Zákona o podpore CR. Keďže tento zákon umožňoval poskytovanie podpory v obmedzenom čase, a to do 31.12.2021 vláda dnes schválila návrh na predlženie. Pomoc tak bude môcť ministerstvo podľa návrhu poskytovať až do 31.12.2022.

Pozn.: Návrh ide takisto v zrýchlenom konaní do NR SR. Po jeho schválení, podpise prezidentkou a zverejnení v Zbierke zákonov sa stane účinným.

Prvá pomoc+

Od dnešného dňa je možné žiadať o príspevky na udržanie zamestnancov aj za mesiac november, pričom pre tento mesiac bola táto pomoc rozšírená na Prvú pomoc+, tj. 80% celkovej ceny práce, najviac v však vo výške 1100 EUR. Opatrenie 3B sa neuplatňuje.

Schéma pomoci pre CR

Podávanie žiadosti v rámci de minimis za obdobie od septembra do novembra by malo byť možné od 6.12.2021 za rovnakých podmienok ako doteraz.

Pomoc s nájmami

Minister Sulík v odpovedi na našu žiadosť pred niekoľkými dňami uviedol, že pomoc s nájmami za obdobie 3. vlny pandémie bude spustená od začiatku decembra. K 1.12.2021 však na stránke MH SR neboli zverejnené žiadne informácie o podávaní žiadostí za obdobie 3. vlny pandémie. Situáciu preverujem a budeme vás priebežne informovať