Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Medzinárodný prieskum k distribúcii a OTA

Zapojte sa do medzinárodného prieskumu, ktorý realizujeme v spolupráci s HOTRECom (európskou strešnou organizáciou, ktorej sme členom) a švajčiarskou univerzitou HES-SO vo Valais.

Prieskum je zameraný na zmapovanie aktuálnej situácie v distribúcii (online aj offline) v európskom hotelovom priemysle, špecificky v oblasti online cestovných agentúr (OTA).

Pre prípravu podrobnejšej analýzy za Slovensko potrebujeme minimálne 50 vyplnených dotazníkov. Po kliknutí na dotazník si vyberiete slovenský jazyk, čo vám zjednoduší jeho vyplnenie. Pred samotným vypĺňaním dotazníka si pripravte príslušné údaje z reportov vášho hotelového systému (ak ich máte k dispozícii) a údaje o % výške provízii pre OTA.

Spracované údaje budú anonymizované a pomôžu efektívnejšie nastaviť online nástroje a distribučné kanály.

Dotazník je možné vyplniť do 31.3. 2022.

Pre vyplnenie dotazníka kliknite na tento odkaz: :https://tinyurl.com/hotrec2022SLOVAK