Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Predĺžila sa doba na poskytovania príspevku na ubytovanie Ukrajincov

Vláda schválila predĺženie poskytovania príspevku na ubytovanie odídencov z Ukrajiny. Zvýšila sa aj samotná suma príspevkov.

Podľa nového nariadenia sa doba poskytovania príspevku na ubytovanie odídencov predlžuje do konca februára 2023.

Príspevok na ubytovanie sa podľa nových pravidiel poskytuje vo výške priemernej dennej ceny za lôžko vykázanej v roku 2021 fyzickou osobou alebo právnickou osobou poskytujúcou ubytovanie v ubytovacom zariadení. Zvýšenej koeficientom 1,1, maximálne vo výške 24,20 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov; a maximálne vo výške 12,10 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Ak podnikateľ neposkytoval ubytovanie v roku 2021, na výpočet výšky príspevku za ubytovanie sa použije priemerná denná cena za lôžko vykázaná v roku 2022.

Nové pravidlá sa týkajú ubytovania , ktoré bolo poskytnuté od 1. októbra 2022 najdlhšie do 28. februára 2023.

Celé nariadenie si môžete stiahnuť TU.