Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva SR včera zverejnilo výzvu na kompenzácie energií

Od včerajšieho dňa je možné podávať žiadosti o kompenzácie za obdobie mesiacov august a september.

Schéma pomoci s energiami bola Európskou komisiou schválená. Pomoc na základe tejto schémy je možné poskytovať až do 31.12. 2023, avšak dôležité bude, či vláda SR zverejní výzvy aj na ďalšie obdobia.

Celú schému pomoci si môžete pozrieť TU.

Aktuálnu výzvu MH SR za oprávnené obdobie august a september 2022 si môžete pozrieť TU.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke MH SR: energodotacie.mhsr.sk

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

Žiadosť je možné podať v termíne do 22. decembra 2022!

Ceny za el. energiu či plyn uvádzajte bez DPH a len silovú časť!

V prípade, že nemáte k dispozícií údaje o spotrebe za dané obdobie, kontaktujte svojho dodávateľa. Niektorí dodávatelia majú zriadené portály, na ktorých po registrácii a zadaní identifikačných údajov (číslo odberného miesta) je možné tieto údaje získať!