Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo novú výzvu na kompenzácie energií

Je možné predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie za január a február 2023.

Na stránke energodotacie.mhsr.sk bola dnes zverejnená výzva na kompenzácie vysokých cien energii. Oprávnené obdobie je január a február 2023.

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80% oprávnených nákladov vypočítaných podľa článku H. výzvy, pričom výška dotácie bude vypočítaná automatizovane, po zadaní požadovaných údajov v zmysle článku I. výzvy do elektronickej žiadosti o dotáciu.

Maximálna výška dotácie predstavuje sumu 200 000 EUR na podnik na úrovni hospodárskej jednotky za mesiac oprávneného obdobia, t.j.:

  • za mesiac január 200 000 EUR,
  • za mesiac február 200 000 EUR,
  • za mesiac marec 200 000 EUR. 

Celú schému pomoci si môžete pozrieť TU.

Aktuálnu výzvu MH SR za oprávnené obdobie január 2023 si môžete pozrieť TU.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke MH SR: energodotacie.mhsr.sk

Žiadosť je možné podať v termíne do 30. 6. 2023.