Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Aktuality

Režimové opatrenia pre ubytovacie a stravovacie prevádzky od 7.1.2022

Prehľad základných režimových opatrení, ktorými sú povinné sa riadiť ubytovacie zariadenia a prevádzky verejného stravovania od 7. januára 2022.

Výstupy z rokovania s predsedom vlády a prizvanými ministrami

Na stretnutí k riešeniu požiadaviek gastro prevádzok a odvetvia cestovného ruchu odzneli jasné stanoviská a prísľuby skorých riešení.

Pomoc MH SR s nájmami je spustená

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo v piatok 17. decembra na svojich stránkach výzvu na predkladanie žiadosti.

Usmernenie k prerušeniu vyučovania v školách

Prinášame vám usmernenie k aktuálnym opatreniam v súvislosti s prerušením prezenčného vyučovania na školách.

List členom AHRS

Opatrenia, ktoré od dnešného dňa umožňujú otváranie lyžiarskych stredísk a od 25. decembra tohto roka dočasne aj prevádzku ubytovacích služieb, wellness a fitness prevádzok, sa môžu na prvý pohľad zdať ako neférové alebo nedostatočné.

Schéma štátnej pomoci DE MINIMIS

Ministerstvo dopravy a výstavby SR dnes spustilo 4. výzvu v rámci schémy štátnej pomoci DE MINIMIS za obdobie od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.