Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Aktuality

Riešime odklad splátok úverov i dovolenky počas prekážok

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska predložila konkrétne návrhy na úpravu legislatívy, ktoré riešia Vaše požiadavky.

ONLINE TESTOVANIE- nástroj na zefektívnenie testovania hostí a zamestnancov

Podľa platných opatrení a Covid automatu bude nevyhnutné ešte nejaký čas vyžadovať od hostí či zamestnancov testovanie. Online testovanie prináša ďalšiu možnosť, ako túto povinnosť zefektívniť 

Režimové opatrenia pre ubytovacie a stravovacie prevádzky od 7.1.2022

Prehľad základných režimových opatrení, ktorými sú povinné sa riadiť ubytovacie zariadenia a prevádzky verejného stravovania od 7. januára 2022.

Výstupy z rokovania s predsedom vlády a prizvanými ministrami

Na stretnutí k riešeniu požiadaviek gastro prevádzok a odvetvia cestovného ruchu odzneli jasné stanoviská a prísľuby skorých riešení.

Spresnenie k režimovým opatreniam v ubytovacích zariadeniach

Požiadali sme Úrad verejného zdravotníctva SR o spresnenie k uplatňovaniu opatrení v ubytovacích zariadeniach.

Pomoc MH SR s nájmami je spustená

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo v piatok 17. decembra na svojich stránkach výzvu na predkladanie žiadosti.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...