Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zníženie administratívnej záťaže a zmeny v zákone o potravinách pre ubytovacie a stravovacie zariadenia

Novelou zákona o potravinách došlo k zrušeniu vybraných posudkových činností, niektorých zákazov, či k spresneniu požiadaviek na plavčíkov.

Zrušenie plošného zákazu vstupu zvierat do reštaurácií

Od januára sa menia pravidlá pre vstup psov do reštaurácií. Podľa nových pravidiel bude na majiteľovi prevádzky, či vstup umožní alebo nie.

Nové požiadavky na overovanie online platieb v EÚ

Nové požiadavky na overovanie online platieb v EÚ sa uplatňujú od 14.9. 2019. Táto zmena vyplynula zo schválenej smernice EÚ Payment Services Directive – PSD2.

Novinky Garantovaných dodávateľov - September 2019

Novinky garantovaných dodávateľov AHRS pre členov na mesiac september 2019.

TS:Stanovisko AHRS k novej povinnosti zverejňovať krajinu pôvodu mäsa

Bratislava, 13.9.2019

AHRS považuje zavedenie novej povinnosti, akou je označovanie krajiny pôvodu mäsa v prípade pokrmov a hotových jedál pre zariadenia verejného stravovanie, za zbytočnú a neopodstatnenú.

Zdroje, význam a využívanie štatistických údajov v cestovnom ruchu

Zástupcovia cestovného ruchu sa v utorok 3. septembra 2019 stretli v Poprade, aby rokovali o problematike zdrojov, zberu a využívania štatistických údajov cestovného ruchu.