Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Prvá pomoc ++ od februára navýšená

Príspevok je zvýšený na 100% CCP – naplnili sa naše návrhy

Návrhy na úpravy k existujúcim schémam pomoci

Navrhujeme aj ďalšie riešenia ako zlepšiť a zefektívniť pomoc hotelom a reštauráciam a zmierniť negatívne dopady pandémie COVID-19.

Vyplácanie žiadostí zo schémy pre CR

Komunikujeme s ministerstvom dopravy o vašich sťažnostiach na pomalé vyplácanie žiadostí a nedostatok informácií o tom, či sú žiadosti správne vyplnené a obsahovo v poriadku.

Stanovisko k odkladu platieb sociálneho poistenia za mesiac január

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska nepovažuje vládou SR schválený návrh na odklad platieb sociálneho poistenia pre SZČO a zamestnávateľa za dostatočné riešenie, ktoré má zmierniť negatívne dopady spôsobené pandémiou COVID-19.

Naše aktivity v mesiaci december

Obhajovali sme záujmy branže v NR SR, presadzovali režime fungovania prevádzok na zasadnutiach s konzíliom odborníkov a pandemickej komisii.

Manuál testovania pre firmy

Včera 21. 01. 2021 bol schválený manuál testovania pre firmy.