Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

POZOR na vyplnenie formulárov do 11. januára 2021

ÚPSVaR zasielajú do mailových schránok zamestnávateľom a SZČO, ktorým boli vyplácané príspevky z projektu Prvá pomoc v prvej vlne pandémie informáciu o ich novej povinnosti!

Ponuka pre zapojenie sa do programu EÚ

Taliansko – slovenská obchodná komora prináša možnosť zapojiť sa do projektu na rozvoj zručností a schopností zamestnancov.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska v médiách - december

Prečítajte si súhrn mediálnych aktivít AHRS za december 2020.

Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Pri čerpaní štátnej pomoci môžu vzniknúť situácie pri ktorých je čerpanie pomoci možné len v prípade zápisu do registra a určení o končenom užívateľovi výhod. Pozrite si, kedy táto povinnosť vzniká.

Režimové opatrenia - hotely, penzióny, reštaurácie a lyžiarske strediská od soboty 19.12.2020

Pozrite si, ako sa dotknú obmedzenia pohybu osôb a nové režimové opatrenia ÚVZ SR ubytovacích a stravovacích zariadení.

Dotácie na nájomné pre podnikateľov zasiahnutých 2. vlnou pandémie

Ministerstvo hospodárstva spustilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na nájomné.