Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Nominovanie členov maturitnej komisie

Každoročne ukončujú svoje odborné vzdelávanie maturitou, alebo záverečnou skúškou vaši budúci zamestnanci. Aj tento rok máte možnosť nominovať členov maturitnej komisie, alebo komisie pre záverečné skúšky na strednej odbornej škole, v okolí vašej prevádzky.

Oznamovanie kategórie práce 2 - nová povinnosť

Dávame vám do pozornosti novú povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

Jarné stretnutie hotelierov a HORECA konferencia 2019

Tešíme sa na vás 27.-29. mája 2019 v Residence Hotel & Club Donovaly, kde sa konferencia bude niesť pod témou: Trendy HORECA: ReThink, ReUse, Recycle.

Usmernenie FS k príspevku na rekreáciu

Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie k posúdeniu zdaniteľnosti príspevkov na rekreáciu a ich uplatnenia
do daňových výdavkov (nákladov) v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov. 

Nový člen AHRS: Aphrodite Palace

Predstavujeme nového člena AHRS: Aphrodite Palace

Nový člen AHRS: Kongresové centrum SAV Academia

Predstavujeme nového člena AHRS: Kongresové centrum SAV Academia