Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zelený program pre členov

Zelený program do kúpelní je pre členov AHRS zdarma.

Aké bolo naše výnimočné Jarné stretnutie hotelierov a HORECA konferencia v Žiline

Zvítali sme sa naživo

Po viac ako dvoch rokoch problémov, nedostatku financií, nevyťaženými zamestnancami v zatvorených prevádzkach a potom z ich aktuálnym extrémnym nedostatkom, ale aj zmenou správania hostí a zaujímavými víziami do budúcnosti, sa majitelia a manažéri ubytovacích a stravovacích prevádzok radi stretli v Žiline, na svojom podujatí od 16. do 18. mája v Holiday Inn v Žiline. Od pondelka popoludnia do stredy obeda sa diskutovalo, rokovalo, prednášalo naozaj k veci o problémoch, ktoré nás ťažia. Bez skepsy a negatívnych nálad. Naopak, účastníci konferencie si pochvaľovali, že môžu diskutovať, podeliť sa s tým, ako riešia terajší stav a ako sa pripravujú na letnú sezónu.

TS: HORECA už viac nehorekuje – segment gastra a hotelierstva je pripravený na postcovidovú dobu a výzvy budúcnosti

V dňoch 17.-18. apríla sa uskutočnilo jarné stretnutie hotelierov, združených v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS). Zamestnávatelia z oblastí gastra a hotelierstva spoločne zhodnotili svoju činnosť v uplynulom období, a tiež vytýčili nové priority segmentu v tomto roku. Spoločne s predstaviteľmi štátu, samospráv, partnerských organizácií a s odborníkmi z praxe diskutovali o aktuálnych výzvach, ktorým aktuálne čelí svet HORECA, ako i o konkrétnych opatreniach, ktoré zabezpečia jeho rýchlejší reštart.

Program a pozvánka na Valné zhromaždenie - máj 2022

16. mája 2022 o 16:00 v Hoteli Holiday Inn, Športová 2, 010 10 Žilina

TS: Akútny nedostatok zamestnancov

Viac ako 10 000 voľných pracovných miest – obnova dôvery a systémová podpora rozhodnú o tom, aká bude tohtoročná letná turistická sezóna.

Jarné stretnutie hotelier a HORECA konferencia 2022

16. - 18. mája 2022 v Hoteli Holiday Inn Žilina. Pozrite si kompletný program konferencie, predstavenie hlavných spíkrov  a REGISTRUJTE SA na HORECA konferenciu a Jarné stretnutie hotelierov 2022.