Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Webinár Na veku záleží

Slovenská obchodná inšpekcia bude aj v tomto roku kontrolovať dodržiavanie Zákona o ochrane nefajčiarov v oblasti predaja cigariet, tabakových výrobkov a výrobkov s obsahom nikotínu deťom a mladistvým. Bezplatný online webinári dáva možnosť preveriť si základné povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. 

ROADSHOW AHRS počas augusta

Vyberte si niektorý z termínov ROADSHOW AHRS do vášho kalendára. 

Vyhlásenie AHRS k schválenému Covid automatu

V súvislosti so schváleným Covid automatom, ktorý včera schválila vláda, pozitívne vnímame predovšetkým jeho zjednodušenie na 5 fáz a rovnako aj regionálny prístup k nastaveniu podmienok. Ten má za cieľ zabrániť plošnému zatváraniu prevádzok, tak ako to bolo počas prvej či druhej vlny pandémie.

Podmienky pre hromadné podujatia v zmysle novej vyhlášky ÚVZ SR

Podmienky pre hromadné podujatia od 26. 7. 2021 stanovila nová vyhláška ÚVZ SR. 

Podmienky fungovania prevádzok v zmysle novej vyhlášky ÚVZ SR

Podmienky fungovania a zabezpečovania služieb od 26. 7. 2021 stanovila nová vyhláška ÚVZ SR. 

Vstup hostí na územie Slovenskej republiky

Nová vyhláška ÚVZ SR platná od 09. 07. 2021 upravuje povinnosti pre zahraničných hostí pri vstupe na Slovensko.