Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Monitoring mediálnych výstupov ZCR SR a AHRS od 21. 4. do 26. 4. 2020

Prečítajte si súhrn spoločných mediálnych aktivít ZCR SR a AHRS v období od 21. 4. do 26. 4. 2020.

Slovenské pivovary rozbiehajú iniciatívu #PODPOR SVOJ PUB

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska podporuje aktivitu, ktorá by mala pomôcť gastro biznisu u nás.

Parlament včera schválil ďalšie opatrenia na zmiernenie dopadov v súvislosti s COVID-19

Pripravili sme pre vás informácie o zmenách, ktoré sa nás najviac dotýkajú.

MF SR spúšťa zvýhodnené úvery pre podnikateľov

Podnikatelia môžu žiadať o zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Finančná pomoc bude poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov z úveru.

Otváranie prevádzok z I. fázy je skutočnosťou

S účinnosťou od 22.apríla 2020, od 6:00 vstupuje do platností nové režimové opatrenia, ktorým sa umožňuje otvorenie viacerých maloobchodných prevádzok ale aj prevádzok poskytujúcich služby.

Obedy pre seniorov od reštaurácií nie sú ekonomickým opatrením

Návrh na poskytovanie obedov dôchodcom v reštauračných zariadeniach chápe Zväz cestovného ruchu SR, ktorého je AHRS členom, ako sociálne, nie ekonomické oparenie.