Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Za Františkom Odložilíkom

Predvčerom, takto v strede letnej sezóny, keď Vysoké Tatry brázdia stovky turistov, odišiel človek, Tatranec telom, duchom, ale predovšetkým srdcom, Ing. František Odložilík.

Poďme spoločne zlepšovať podmienky a posúvať kvalitu v našej branži!

Máte záujem zdieľať svoje odborné skúsenosti v prospech branže?

Webinár Na veku záleží

Slovenská obchodná inšpekcia bude aj v tomto roku kontrolovať dodržiavanie Zákona o ochrane nefajčiarov v oblasti predaja cigariet, tabakových výrobkov a výrobkov s obsahom nikotínu deťom a mladistvým. Bezplatný online webinári dáva možnosť preveriť si základné povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. 

ROADSHOW AHRS počas augusta

Vyberte si niektorý z termínov ROADSHOW AHRS do vášho kalendára. 

Vyhlásenie AHRS k schválenému Covid automatu

V súvislosti so schváleným Covid automatom, ktorý včera schválila vláda, pozitívne vnímame predovšetkým jeho zjednodušenie na 5 fáz a rovnako aj regionálny prístup k nastaveniu podmienok. Ten má za cieľ zabrániť plošnému zatváraniu prevádzok, tak ako to bolo počas prvej či druhej vlny pandémie.

Podmienky pre hromadné podujatia v zmysle novej vyhlášky ÚVZ SR

Podmienky pre hromadné podujatia od 26. 7. 2021 stanovila nová vyhláška ÚVZ SR.