Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Dotácie na nájomné pre podnikateľov zasiahnutých 2. vlnou pandémie

Ministerstvo hospodárstva spustilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na nájomné. 

Schéma pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku – De minimis pomoc.

Šesť opatrení na záchranu sektora gastro služieb

Zástupcovia sektora gastro služieb, zastrešení v platforme #StáleMámechuť, urgujú pomoc zo strany štátu a navrhujú šesť opatrení, ako by mohla účinná štátna pomoc vyzerať.

Nové povinnosti pre ubytovacie služby a zákaz pre prevádzky verejného stravovania

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku platnú od 11. decembra 2020.

Informujeme poslancov o kritickej situácii a argumentujeme pred členmi Pandemickej komisie

Zástupcovia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska informovali na rokovaní poslancov NR SR o kritickej situácií v gastro a hotelierstve. Pandemická komisia sa bude zaoberať našim návrhom semaforu.

Prehľad našich aktivít- november 2020

Presadzovali sme návrh semaforu pre CR a hľadali spôsob ako zabezpečiť otvorenie interiérov prevádzok a spustenie ďalších služieb cestovného ruchu. Notárskou úschovou sme vysporiadali povinnosti voči organizáciam kolektívnej správy.