Zákon o zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu

\| Vytlačiť \|

Prinášame vám informácie k aplikácií zákona o zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu.

Minulý týždeň sme pre vás v hoteli Dubná skala v Žiline zorganizovali seminár k aplikácií Zákona o zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu. Zákon je účinný od 1.1.2019.

Tento zákona je transpozíciou európskej smernice a bude sa vzťahovať na všetky subjekty poskytujúce služby cestovného ruchu v zmysle tohto zákona.

Napriek skutočnosti, že zákon je účinný od 1.1.2019, ukazuje sa, že na viacero situácií, s ktorými sa denne stretávate v praxi, neexistujú v súčasnosti uspokojivé usmernenia či jednoznačné stanoviská.

Cieľom seminára bolo priblížiť vám novinky, ktoré zákona prináša z pohľadu ubytovacích zariadení. Napriek skutočnosti, že zákon pojednáva o zájazdoch, definícia zájazdu je v zákone definovaná veľmi široko, a prax ukazuje, že v mnohých prípadoch pri striktnom výklade tohto zákona hotely či penzióny môžu za určitých situácií poskytovať kombinácie služieb, ktoré možno označiť za ZÁJAZD.

To by však v takýchto prípadoch znamenalo, že pri takomto predaji sa na takéto ubytovacie zariadenia budú vzťahovať povinnosti cestovnej kancelárie a množstvo ďalších ustanovení tohto zákona.

AHRS už v čase prípravy tohto zákona upozorňovala a navrhovala, aby sa služby poskytované hotelom nepovažovali za iné služby cestovného ruchu, a zároveň aby sa čo najviac bežných situácií predaja služieb hotela a služieb spojených s ubytovaním nepovažovali za kombinácie služieb cestovného ruchu, teda zájazdu.

Napriek tomu, aj diskusia počas seminára poukázala na viaceré situácie, s ktorými sa denne stretávate v hoteli pri tvorbe ponuky vašim hosťom, resp. právnickým osobám, ktoré zabezpečujú pre svojich klientov služby vo vašich zariadeniach.

Viaceré tieto momenty sme sa snažili odkomunikovať so sekciou ochrany spotrebiteľa na Ministerstve hospodárstva SR. Nie všetky boli jednoznačne zodpovedané.

Preto vás chceme požiadať, oboznámte sa s priloženou prezentáciou, a modelovými príkladmi. Ak si myslíte, že sme nezachytili niektoré typické situácie ponuky a predaja kombinácie služieb, dajte nám bezprostredne vedieť, materiál doplníme.

Tieto informácie sú pre nás, aj pre vás dôležité. V súčasnosti pripravujeme súhrny materiál informácií, na ktoré budeme žiadať stanoviská, resp. je potrebné ich zadefinovať ešte v procese tvorby metodiky pre výkon kontroly tohto zákona.

Vopred vám ďakujeme za vaše prípadné návrhy a podnety!

 

\| Vytlačiť \|