Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pozvánka na seminár: Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti

22.- 24. januára 2019, Modra

Pozvánka na seminár: Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti

seminár2019

Miesto: Penzión Harmónia***, 900 01 Modra - Harmónia, Okružná ul. č. 3173

Termín: 22.- 24. januára 2019

Cieľom seminára je poukázať na potrebu spolupráce podnikateľov, územnej samosprávy a neziskového sektora pri zlepšovaní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského vidieka.Oboznámiť s možnosťami podpory rozvoja vidieka z verejných finančných prostriedkov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020. Načrtnúť problematiku Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj rozvoja vidieckej krajiny v rozsahu jej nástrojov, aktérov a synergických efektov. Venovať sa vylepšeniu domáceho a medzinárodného vidieckeho turizmu a agroturizmu. Zároveň uskutočniť vzájomnú výmenu skúseností z realizácie úspešných projektov obnovy vidieka a agrokomplexu na Slovensku. Súčasťou seminára je aj exkurzia do vybraných zariadení na Malokarpatskej vinnej ceste. Seminár je určený pre členov SPPK, SZVTA, zástupcov územnej samosprávy, agropodnikateľov, pedagógov, tretí sektor, pracovníkov vo vidieckom turizme a agroturizme, ako aj záujemcov o trendy v agrokomplexe a na vidieku.

Program seminára a exkurzie:

22. január (utorok)

11:00 – 12:00 hod. - Prezentácia v penzióne Modra - Harmónia***, ubytovanie.

12:00 - 13:00 hod. – Obed

13:00 hod. - Privítanie účastníkov a otvorenie seminára. - Ing. František Mach, CSc.

13:10 – 13:40 hod. - Úlohy SPPK v oblasti agrorezortu a prípravy SPP na roky 2020-2027.                            

             - Ing. Emil Macho, predseda SPPK

13:40 – 14:30 hod. - Realizácia Programu rozvoja vidieka SR v programovom období rokov 2014 až 2020 - vyhlásené a pripravované výzvy.

               - Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ, Poľnohospodárska platobná agentúra

14:30 – 15:30 hod. - Diskusia

15:30 - 16:00 hod. - Prestávka

16:00 - 18:00 hod.

           - Ing. Mária Behanovská, Vidiecky parlament, Pracovné príležitosti zvyšujú kvalitu života naslovenskom vidieku,

           - Milan Jurky, Združenie mladých farmárov, Aktuálne problémy úspešného podnikania mladých farmárov na Slovensku.

           - JuDr. Jana Venhartová, Potravinárska komora Slovenska, Aktuálne úlohy výroby, predaja potravinárskych výrobkov v SR.

           -diskusia

18:30 - 19:30 hod. – Večera

20:00 - 22:00 hod. – Ochutnávka vína a regionálnych potravinárskych produktov, Spolok VINCÚR v Modre a potravinárske organizácie PKS, výmena skúseností účastníkov seminára, spoločenské posedenie.

23. január (streda)

7:30 - 8:00 hod. - Raňajky

8:30 - 9:15 hod. - Minulosť, súčasnosť a budúcnosť premien slovenských obcí, vidieckej architektúry a skúsenosti z vypracovaných projektov.

           - prof. Ing. arch. Michal Šarafin, DrSc.

9:15 -10:00 hod. - Vidiecka krajina v regiónoch vidieckeho turizmu a agroturizmu.

           - Ing. Juraj Kerekeš, osobnosť cestovného ruchu SR

10:00-10:20 hod. Diskusia

10:20-10:40 hod. Prestávka

10:40 – 11:00 hod. – Skúsenosti z činnosti miestnej územnej samosprávy v podmienkach malokarpatského regiónu.

               - RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičúnek PhD., predseda združenia miestnej samosprávy a starosta obce Píla

11:00 – 11:20 hod. – Skúsenosti z činnosti agroturistického zážitkového a vzdelávacieho  zariadenia vo Vinosadoch.

               - PhDr Ivona Juráčkova, starostka obce Vinosady

11:20 – 13:00 hod. - Diskusia

             Vystúpenie zástupcov organizácií cestovného ruchu, podnikateľov v obciach a združení na vidieku. (Ing. Sylvia Matúšová, PhD., MAS Kopaničiar, OOCR Malé Karpaty, Juraj Mačay, Bronislava Nesteyová, Štefan Píri a ďalší)

13:00 -14:00 hod. – Obed

14:00 – 18:00 hod. - Exkurzia do vybraných zariadení na Malokarpatskej vínnej ceste, stretnutie s primátorom Modry Mgr. Juraj Petrakovič, ELESKO, Galéria Ignáca

             Bizmayera, Cech husacinárov - Slovenský Grob, hotel Majolika, reštaurácia U richtára.

18:00 - 19:00 hod. – Večera

24. január 2019 (štvrtok)

7:00 - 8:00 hod. - Raňajky

8:00 hod.- Odchod na 26. ročník veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO, EXPOSHOP, GASTROPACK - 25. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR,           11. ročník výstavy WELLNESS A FITNESS, medzinárodnú výstavu rybárskych potrieb RYBÁRSTVO A VOĽNÝ ČAS a 26. ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy POĽOVNÍCTVO A ODDYCH v Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7 v Bratislave.

 

PRIHLÁŠKA a ďalšie informácie (na stiahnutie)

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...