Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Odpoveď ministra kultúry na výzvu hotelierov

Tu si môžete prečítať odpoveď Ministerstva kultúry SR na výzvu hotelierov na riešenie nevyhovujúceho stavu v oblasti autorskoprávnej ochrany z pohľadu používateľov diel.

ČÍTAŤ ODPOVEĎ MINISTERSTVA

List s výzvou ministrovi kultúry.