Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Podpora kampane REZERVOVAŤ PRIAMO

Vážení hotelieri, reštauratéri, podnikatelia v cestovnom ruchu,


Zväz hotelov a reštaurácií SR spoločne s ďalšími hotelovými asociáciami v EU združenými v HOTREC spustil kampaň „Book direct- rezervovať priamo“. Hotelieri v Európe tak začali spoločne prezentovať rovnaké vizuály na podporu povedomia o možnostiach priamej rezervácie . Kampaň je dobrovoľná, a môže sa do nej zapojiť ktorýkoľvek hotelier alebo podnikateľ v cestovnom ruchu.

Cieľom tejto kampane je poukázať na možnosť REZERVOVAŤ PRIAMO, a následne vzbudiť záujem zákazníkov.


Ak sa niekto rozhodne REZERVOVAŤ PRIAMO, tak má vždy okamžitý a priamy kontakt s poskytovateľom služieb. Vďaka tomuto priamemu kontaktu všetky špecifické a osobné požiadavky môžu byť prerokované a zodpovedané priamo dôverne, a účinným spôsobom. Priamy kontakt,, rovnako ako všade inde v živote, pomáha robiť vzťah poskytovateľ - hosť bližší a dôvernejší.


Priamy kontakt tiež umožňuje hosťom prijímať informácie z prvej ruky, keď ide napríklad o dostupnosť, konkrétne požiadavky, prípadne špeciálne ponuky, služby a podmienky.


Existuje niekoľko spôsobov, ako si REZERVOVAŤ PRIAMO. Rôzne možnosti kontaktu sú k dispozícii na vlastných internetových stránkach poskytovateľov a ďalších komunikačných materiáloch. Každý si môže vybrať najvhodnejší spôsob, ktorý považuje za najvhodnejší pre svoje účely, či už je to priama verbálna komunikácia cez telefón, priamy kontakt prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom internetových stránok prevádzkarne, rovnako ako priamy kontakt tvárou v tvár cez “pokladňu".


Všetci hotelieri, reštauratéri a ďalší zainteresovaní podnikatelia, ktorí sa chcú podieľať na kampani, si môžu stiahnuť logo kampane zadarmo cez web www.hotrec.eu/bookdirect. S pomocou e-shopu, si budú môcť zakúpiť ďalšie reklamné predmety, ako sú samolepky, letáky atď.


Ako sa zapojiť:
Všetci hotelieri a reštauratéri, ktorí sa chcú podieľať na kampani, si môžu stiahnuť "REZERVOVAŤ PRIAMO“ logo v rôznych jazykoch zdarma prostredníctvom internetových stránok www.hotrec.eu/bookdirect a integrovať ho do svojej komunikácie s klientom (webové stránky, tlačené materiály, atď.).


V e-shope si môžu objednať tiež rôzne propagačné výrobky, ako sú samolepky, letáky, displeje, atď. online shop
Pevne veríme, že sa do tejto kampane zapojíte. V prípade potreby ďalších informácií, neváhajte a kontaktujte nás.

REZERVOVAŤ PRIAMO

bookdirect BD EN DB DE DB CZ DB HU DB PL