Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Nový autorský zákon - výkon kolektívnej správy

Vážení členovia, 

v súvislosti s novým autorským zákonom, ktorý vstúpil do platnosti 1.1. sme požiadali OKS o foiciálne stanovisko k uplatňovaniu spoločného výkonu kolektívnej správy (tzv. one stop shop), vzhľadom na to že nový autorský zákon, túto alternatívu umožňuje.

oslovujúci list SOZA

oslovujúci list SLOVGRAM

O výsledku Vás budeme informovať.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...