Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Usmernenie Európskej komisie pre zdieľanú ekonomiku obsahuje mnoho nejasností a ignoruje zodpovednosť platforiem

Brusel, 2. júna 2016 – Európska komisia dnes publikovala vyhlásenie stanovujúce usmernenia ako uplatňovať európsku legislatívu na takzvanú ´kolaboratívnu´či ´zdieľanú´ ekonomiku.

Európske odvetvie HORECA podporuje prístup, že subjekty, ktoré poskytujú svoje služby na permanentnej báze by sa mali považovať za podnikateľské subjekty. Komunikácia avšak neobjasňuje rozdiel medzi príležitostnou a permanentnou činnosťou, kde by platformy mali hrať kľúčovú úlohu pri poskytovaní informácií zodpovedným orgánom.

Od teraz je známe, že permanentná činnosť sa chápe ako obchodná aktivita. Možnosť nastaviť prahové hodnoty a hlavne ich dodržiavanie, objasnenie príležitostnej a permanentnej činnosti, bude vyžadovať koordinovanú spoluprácu medzi rôznymi hráčmi, vrátane platforiem, s cieľom umožniť orgánom kontrolovať dodržiavanie nastavených pravidiel (napr. prenájom apartmánu na určitý počet dní).

„Vidíme prvé pozitívne kroky vpred vo vyhlásení Európskej komisie, ako napríklad uznanie existencie podnikateľských aktivít v takzvanej zdieľanej ekonomike, napriek tomu mnohé otázky si vyžadujú doplnenie, a to hlavne spektrum zodpovednosti týchto platforiem“ povedal Christian de Barrin, CEO HOTREC.

Ustanovenia uznávajú, že poskytovatelia služieb môžu podliehať požiadavkám prístupu na trh, ako napríklad povoleniu na podnikanie či licenciám. Odvetvie HORECA však žiada orgány, aby zaviedli registráciu aktivít za cieľom sledovať dodržiavanie stanovených požiadaviek.  Zodpovednosť platforiem by mala obsahovať zobrazovanie len tých ponúk, ktoré spĺňajú registračné požiadavky.

Berieme na vedomie, že ochrana spotrebiteľa ostáva kľúčová pre Európsku komisiu, taktiež v zdieľanej ekonomike. Avšak, prístup k hodnoteniu, kto sa kvalifikuje ako obchodník alebo nie, osobitne v jednotlivých prípadoch, môže byť nemožné implementovať, keďže milióny ponúk na rôznych portáloch sa neustále menia, a to hlavne pokiaľ platformy nie sú súčasťou tohto procesu.

S výnimkou ochrany spotrebiteľa, zdaňovania a otázok ohľadne zamestnania, HORECA odvetvie vyzýva na súlad poskytovateľov služieb s potravinovou a zdravotníckou legislatívou. Existujú jasné pravidlá na úrovni Európskej únie pre poskytovanie stravovacích služieb akýmkoľvek dodávateľom, ktoré treba rešpektovať, a to aj v rámci domácich reštaurácií.

„Platformy musia prevziať zodpovednosť na trhu, na ktorom sa javí  vývoj dvoch narastajúcich ekonomík: jednej regulovanej a druhej neregulovanej. Výsledok pri snažení o dobre fungujúci európsky trh leží nielen v dodržiavaní existujúcich predpisov na národnej úrovni, ktorá pokrýva všeobecné spotrebiteľské princípy, ale taktiež v reagovaní na lokálne záležitosti a situáciu v každom meste či regióne“ povedal Ramón Estalella, predseda HOTREC komisie pre zdieľanú ekonomiku.

 

Čo je HOTREC?

HOTREC reprezentuje odvetvie hotelov, reštaurácií a kaviarní na európskej úrovni. Táto oblasť zahrňuje približne 1,8 milióna subjektov, z ktorých 99%  sú malé alebo stredné podniky (91% sú mikro podniky, t.j. podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 ľudí). Tieto podniky vytvárajú 59% pridanej hodnoty tohto odvetvia. Odvetvie pohostinstva zabezpečuje zhruba 10,2 milióna pracovných miest v samotnej EÚ. Spolu s ďalšími odvetviami cestovného ruchu,  je tento sektor jedným z najväčších priemyselných odvetví v Európe. HOTREC zastrešuje 43 národných asociácií reprezentujúcich sektor v 29 rôznych európskych krajinách.

Zdroj: HOTREC, ZHR SR

Správa - PDF formát

 

Kontakt pre médiá:       

Mgr. Marek Harbuľák, generálny sekretár ZHR SR

Tel./fax: 02 58 233 386, mobil: 0911 262 177

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.zhrsr.sk

 

Pre viac informácií navštívte:

Tlačová správa Európskej komisie (SK)

Factsheet - Collaborative Economy (EN)

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...