Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Online cestovné kancelárie (OTA) si medzi sebou zjavne nekonkurujú a zvyšujú svoj podiel na trhu

Brusel 18. júla 2016 - HOTREC, európska asociácia hotelov, reštaurácií a kaviarní, predstavila výsledky svojej druhej distribučnej hotelovej štúdie, ktorá vychádza z odpovedí od viac ako 2000 hotelierov. Výsledky ukazujú, že sa zvyšuje závislosť hotelov na OTAs (internetové cestovné kancelárie).

Takmer jedno zo štyroch prenocovaní  v roku 2015, bolo generované práve cez tento kanál. Vzhľadom na trh OTA je jasné, že na trhu dominujú tri veľké spoločnosti,  s podielom až 92%. Najväčším  hráčom je Priceline Group  (Booking.com) s podielom vyše 60%. Počas uplynulých mesiacov hotely nezaznamenali väčšiu konkurenciu medzi OTA. To bolo jedno  z očakávaní spojených so zavedením takzvaných "doložiek parity". Drvivá väčšina hotelierov ohlásila, že nezaznamenali žiadny pokles sadzieb provízií platených OTA.

Súbežne s nárastom podielu OTA v hotelových rezerváciách, však podiel priamych rezervácií poklesol na 55%. Rezervačné trendy ukazujú, že internetové platformy získavajú stále väčšiu kontrolu nad hotelovým distribučným trhom. Okrem toho sa dvom hráčom, Booking.com a Expedia Group, podarilo zvýšiť svoj podiel na trhu v Európe (spolu realizujú takmer  80% hotelových rezervácií  OTA).  Zatiaľ tretí najväčší hráč na trhu (HRS), začal  v posledných dvoch rokoch významne strácať svoj podiel.  Vlastne nie je potrebné ani ďalšie vysvetľovanie, kto riadi  trh, kde na jednej strane máme približne 200,000 hotelov (75% z nich je mikro podnikov s menej ako 10 zamestnancami) a na druhej dvoch dominantných hráčov.

Štúdia jasne preukázala, že online platformy získavajú stále väčší a väčší podiel na trhu s hotelovými rezerváciami, zatiaľ čo vlastné distribučné kanály hotelov klesajú, čím sa zvyšuje ich závislosť na OTA. Situácia je kritická, keďže trh onlinových cestovných kancelárií má tendenciu stať sa v Európe duopolným, ale aj monopolným, s jedným hráčom (Booking.com) kontrolujúcim približne 2/3 trhu“ povedal Christian de Barrin, CEO HOTREC.

Od zavedenia úzkych doložiek parity v lete 2015, zo strany Booking.com a Expedia, úrady pre hospodársku súťaž očakávali zvýšenie konkurencie na trhu OTA. Treba však uviesť, že vzhľadom k jednému z hlavných aspektov súťaže - sadzbám provízií, ktoré platia hotely onlinovým cestovným kanceláriam - nedošlo k žiadnemu výraznému pohybu. Iba 8,5% hotelierov informovalo o znížení sadzieb provízie za uplynulý rok,  ale ostatní pokračujú v platení takmer rovnakých sadzieb ako predtým. Medzi tými, ktorí zaznamenali zníženie provízií, boli zastúpené predovšetkým veľké a reťazové hotely.

"Je veľmi dôležité, aby  sa aj napriek obrovskej nerovnováhe medzi  hráčmi na trhu, vytvorili spravodlivejšie a vyváženejšie podmienky. Tak,  aby  si každý hotelier mohol slobodne stanoviť  podmienky pre svoje vlastné služby a mohol byť schopný férovo vyjednávať o zmluvných podmienkach s každým distribučným partnerom" zdôraznil Markus Lüthe, predseda HOTREC Distribution Task Force.

Čo je HOTREC?

HOTREC reprezentuje odvetvie hotelov, reštaurácií a kaviarní na európskej úrovni. Táto oblasť zahrňuje približne 1,8 milióna prevádzok, z ktorých 99%  sú malé alebo stredné podniky (91% sú mikro podniky, t.j. podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 ľudí). Tieto podniky vytvárajú 59% pridanej hodnoty  odvetvia. Odvetvie pohostinstva zabezpečuje zhruba 10,2 milióna pracovných miest v samotnej EÚ. Spolu s ďalšími odvetviami cestovného ruchu,  je tento sektor jedným z najväčších priemyselných odvetví v Európe. HOTREC zastrešuje 43 národných asociácií reprezentujúcich sektor v 29 rôznych európskych krajinách.

Zdroj:  HOTREC, ZHR SR

 

Hlavné zistenia

Závislosť hotelov na OTA rastie, (podiel OTA v štatistikách prenocovaní sa zvýšil z 19,3% na 22,3% medzi rokmi 2013 a 2015), ale podiel priamych rezervácií v hoteloch sa znížil (z 59,4% na 55,2%). Malé hotely - s menej ako 50 izbami - sú viac závislé na OTA, hotelové reťazce  oveľa menej.

Priceline (Booking.com) zostáva lídrom na trhu OTA s relatívnym podielom na trhu s takmer 63%, nasleduje Expedia Group s 16,8% (predbehlo HRS) a HRS teraz na tretej pozícii s 11,9%.

Väčšina hoteliérov v Európe (91,5%) oznamuje, že nedošlo k redukcii sadzieb provízií od OTA od zavedenia doložiek parity v lete 2015.

Hlavné zistenia 1

Vývoj v  channel managemente  za posledné  dva roky ukazuje trend smerom k väčšej digitalizácii, pokiaľ ide o spravovanie cien a dostupnosti. Už menej ako polovica z hotelov spravuje ceny a dostupnosť manuálne. Stále je to viac než polovica z nezávislých hotelov, ktoré  to robia "tradičnou" cestou, dokonca dve tretiny malých hotelov - s menej ako 20 lôžkami -  pracujú práve takto.

Dramaticky sa však zvýšila informovanosť o meta-vyhľadávačoch , predovšetkým počas posledných dvoch rokov. Zdá sa, že Google (najviac populárny medzi väčšími hotelmi), bude čoskoro meta-vyhľadávač  číslo 1, stále však mierne zaostáva za aktuálnym lídrom "TripAdvisor", ktorého podiel  klesá. Aj  z tohto  je jasné, že malé hotely  využívajú služby meta-vyhľadávačov menej intenzívne  v porovnaní s veľkými hotelmi.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...