Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Kto prišiel do Kolína je o krok ďalej

Štatistiky hovoria jednoznačne: RDA-Workshop v Kolíne je najvýznamnejší veľtrh skupinového cestovného ruchu v Nemecku. Pôvodne určený pre autobusových skupinových dopravcov sa stal aj v tomto roku miestom, kde si svoju „cieľovku“ našiel každý zástupca,  z  rôznych segmentov cestovného ruchu. Zväz hotelov a reštaurácií SR v termíne od 5. do 7. júla ponúkal možnosť zadarmo sa na RDA 2016 prezentovať svojim členom.

V Kolíne sa začiatkom júla stretlo asi tritisíc nákupcov svetových spoločností, niečo cez tisíc vystavovateľov, ktorí predstavili takmer 60 cieľových krajín. Nové kontakty tu preto mohol  získať tak hoteliér, regionálna turistická organizácia, ale samozrejme aj dopravca, nákupca, či predajca.

Účastníci si na veľtrhu RDA vytvárajú nielen obraz o aktuálnej situácii na trhu, porovnajú úroveň a zameranie vlastných produktov, ale predovšetkým si upevňujú doterajšie a vytvárajú nové obchodné vzťahy.

Slovenskú účasť zastrešovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch a v národnom stánku sa okrem členov Zväzu hotelov a reštaurácií SR,  predstavili aj ďalší zástupcovia turizmu u nás: E-Travel Slovakia, CK Fifo,  PB Travel & Trade, Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava.

Generálny sekretár ZHR SR Marek Harbuľák k RDA 2016 uviedol: „RDA je veľtrh, na ktorom sa propaguje ponuka produktov pre autobusových touroperátorov. Skupiny tvoria stále významnú časť návštevníkov hotelových zariadení našich členov. Keďže RDA Workshop je určený len jeho členom, Zväz hotelov a reštauracií je dlhoročným členom RDA a takýmto spôsobom pomáha svojim členom prezentovať svoju ponuku a vyhľadávať obchodných partnerov.“

Jeho názor potvrdil aj Viktor Kosmák, riaditeľ GRAND HOTEL BELLEVUE v Starom Smokovci, člen ZHR SR. „Prezentácie predstavujú nielen Slovensko, ale i priamo ponuku daného hotela pre jednotlivých touroperátorov. Počet nielen nemeckých skupín si stále drží  trend v počte návštevníkov Tatier. Veľtrh RDA je pre autobusové skupiny pre GRAND HOTEL BELLEVUE veľkým prínosom. Preto doporučujem udržiavanie členstva na výstavách RDA pre členov ZHRSR aj v budúcnosti,“ uviedol po skončení veľtrhu.  

           Fotka RDA Viktor KosmákZHRSR sa zúčastnilo RDA-Workshop 2016 v Kolíne

                                                                 

RDA – Workshop je najväčší európsky kontraktačný veľtrh, pôvodne autobusového turizmu, organizovaný RDA. Ide o  najväčší profesijný zväz pre autobusovú turistiku, založený v roku 1951, ktorý má 2 700 členov z viac ako 50 krajín sveta. RDA-Workshop je určený výhradne odbornému publiku. Každoročne sa na ňom prezentuje ponuka produktov cestovného ruchu pre autobusových touroperátorov, nové trendy v oblasti autobusovej turistiky. Účastníci si tu môžu vytvoriť nielen obraz o aktuálnej situácii na trhu, porovnať úroveň a zameranie vlastných produktov, ale vymieňať si skúsenosti a vytvoriť nové obchodné vzťahy.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...