Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zavŕšenie rokovaní s organizáciou kolektívnej správy SOZA

Zväz hotelov a reštaurácií SR zavŕšil rokovania s organizáciou kolektívnej správy SOZA podpisom Kolektívnej licenčnej zmluvy pre rok 2016 (ďalej len KLZ) medzi Zväzom hotelov a reštaurácií SR a SOZA.

Táto KLZ prináša predovšetkým zľavu zo sadzobníka pre členov zväzu, čím dochádza k výraznému šetreniu vašich finančných prostriedkov. Zľava, aj ďalšie podmienky KLZ sa dotýkajú tých členov, ktorí majú so zväzom uzatvorenú príkaznú zmluvu.

V týchto dňoch vám boli doručené faktúry zväzu týkajúce sa práve autorských odmien pre SOZA. Vo faktúrach je uplatnená časť zľavy (30%) v zmysle KLZ a dodatočná zľava vo výške 10% z autorských odmien zaplatených za rok 2015. Dodatočná zľava pre rok 2016 (vo výške 10%), závisí predovšetkým od zaplatenia dohodnutej odmeny v lehote dohodnutej v KLZ. Preto vás touto cestou žiadame o dodržanie lehôt splatnosti uvedených vo faktúrach, aby táto dodatočná zľava mohla byť uplatnená pre všetkých členov.

KLZ k nahliadnutiu v členskej zóne v sekcii Poradňa. 

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...