Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Vyhlásenie k novele vyhlášky MP SR o označovaní potravín

(3.8.2016) Vyhlásenie k  novele vyhlášky MP SR o označovaní potravín:

„Zväz hotelov a reštaurácií SR žiada Ministerstvo pôdohospodárstva SR, aby nevytváralo pre zariadenia spoločného stravovania zbytočné povinnosti. MP SR iniciatívne pripravuje ďalšiu zmenu vyhlášky o požiadavkách na označovanie potravín, ktorá je nad rámec povinností ukladaných nariadením Európskeho parlamentu. Slovenské zariadenia spoločného stravovania mali spomedzi krajín EÚ už doteraz najpodrobnejšie informácie o tzv. alergénoch. MP SR v návrhu vyhlášky žiada uvádzať v jedálnych lístkoch  látky alebo výrobky spôsobujúce alergie alebo neznášanlivosť pri každom pokrme, z ktorého sa jedlo skladá. Takáto povinnosť je nad rámec povinností, ktoré ukladá nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy. V zmysle tohto nariadenia je potrebné zabezpečiť, aby informácie o alergénoch boli pre spotrebiteľa k dispozícií a ľahko dostupné.

Zväz hotelov a reštaurácií SR navrhuje, aby na ponukových lístkoch zariadení spoločného stravovania alebo pultovom predaji, bola informácia o tom, kde a akým spôsobom získa spotrebiteľ údaje o alergénoch.  Zároveň navrhuje , aby informácie o látkach a výrobkoch spôsobujúcich alergie, mohli byť spotrebiteľovi poskytnuté ústnym spôsobom, tak ako je to bežné aj v iných krajinách EÚ kde sa toto nariadenie uplatňuje. Sektor stravovacích služieb trpí nadmernou reguláciou, ktorá sa prejavuje vysokou mierou administratívnej záťaže. Takéto povinnosti sú už nad kapacity a možnosti mikro a malých podnikov, ktoré sú v sektore najviac zastúpené. Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení deklarovala záujem na znižovania administratívneho zaťaženia pri podnikaní.„

                                                                                          Zväz hotelov a reštaurácií SR

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...