Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Výsledky prieskumu - Voľné pracovné miesta

Spracovaný výstup z prieskumu ZHR SR o Voľných pracovných miestach

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku sa stáva čoraz väčšou prekážkou ďalšieho rozvoja zamestnanosti a zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenska v stredoeurópskom priestore. Napriek pretrvávajúcej vysokej miere nezamestnanosti je stále ťažšie nájsť vhodných uchádzačov o zamestnanie, ktorí by odrážali potreby zamestnávateľov. Cieľom prieskumu bolo kvantifikovanie súčasnej potreby pracovníkov a bezprostredná potreba nových pracovníkov v horizonte najbližších 12 mesiacov. Súčasne bolo cieľom prieskumu zistiť, či ste otvorení importu pracovnej sily zo zahraničia (tretích krajín).

Vďaka Vašim odpovediam Vám ponúkame spracovaný výstup z prieskumu o Voľných pracovných miestach

Stiahnuť výstup z prieskumu (.pdf)

Prieskum screenshot

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...