Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Environmentálna značka EÚ - EU Ecolabel

Environmentálna značka EÚ - EU Ecolabel

Environmentálna značka EÚ sa zameriava na minimalizovanie rôznych environmentálnych vplyvov v každej fáze životného cyklu výrobku. Kritériá sú stanovené na úrovniach, ktoré podporujú výrobky s nižším celkovým vplyvom na životné prostredie. 

ecolabel

Práve medzi najpopulárnejšie produkty environméntalnej značky Ecolabel patria ubytovacie zariadenia, ktoré tvoria viac ako 40% všetkých produktov. Nové kritériá sa zameriavajú na riešenie momentálnych enviromentálnych hotspotov hotelového sektora a zjednodušujú proces verifikácie žiadateľov. 

 

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ (SK)

Ako sa prihlásiť zistíte priamo TU. (ANJ)

Kontakt pre prihlásenie viď nižšie.

Kritériá nájdete TU (Holiday Accommodation). (ANJ)

EU Ecolabel tourist accommodation winter EU Ecolabel tourist accommodation summer

Environmentálna značka EÚ je dobrovoľný systém značenia založená v roku 1992. A je účasťou akčného plánu Európskej komisie pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku. Povzbudzuje výrobcov vyrábať tovar a služby, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Akýkoľvek tovar alebo služba, ktorej bola udelená environmentálna značka EÚ spĺňa rad prísnych environmentálnych a výkonnostných noriem. Dnes je k dispozícii na trhu takmer 39,000 výrobkov a služieb s environmentálnou značkou EÚ. Prijatie týchto nových kritérií prispieva k pokračujúcemu úsiliu poskytnúť podnikom a spotrebiteľom vierohodnú environmentálnu značku na podporu udržateľnej spotreby a výroby v Európe.

ScreenshotEU

Na Slovensku sa značkou EU Ecolabel pýšia dve zariadenia, jedným znich je aj člen ZHR SR Eco Friendly Hotel Dália****

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/175 z 25. 1. 2017, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre turistické ubytovacie zariadenia v slovenskej a anglickej verzii uverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Slovenskú verziu aj nájdete tu

V prípade záujmu o environmentálnu značku môžu záujemcovia kontaktovať Slovenskú agentúru životného prostredia, Karloveská 2, P.O. Box 132, 840 00  Bratislava 4. Obrátiť sa môžu na odbor environmentálneho manažérstva a BD, konkrétne na Ing. Anitu Garajskú, T: 0906 314 055, mob.: 0915 595 204 alebo na Mgr. Darinu Baďurovú, T: 0906 314 002, mob.: 0907 851 136.

Viac informácií taktiež získate na www.ecolabel.eu.