Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Žilinská župa pasovala mladých remeselníkov

ZHR SR bol pritom. Slávnostné pasovanie sa uskutočnilo dňa 26.6.2017 v reprezentatívnych priestoroch Sobášneho paláca v Bytči.

Dvadsaťdeväť študentov stredných odborných škôl si dnes prevzalo z rúk riaditeľky odboru školstva ŽSK Evy Rovňanovej Listiny pre službu a remeslo. Slávnostné pasovanie absolventov učebných odborov sa uskutočnilo v reprezentatívnych priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Žilinská župa ich ocenila za úspešnú reprezentáciu svojej školy a Žilinského kraja v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a za vynikajúci priemer vo svojom učebnom odbore. Okrem listiny dostali ocenení žiaci výučné listy a symbolické odznaky, ktoré im pripol zástupca cechu alebo zväzu, pod ktorý ich remeslo patrí. 

Najviac žiakov – deväť pasoval Slovenský zväz kuchárov a cukrárov spolu so Zväzom hotelov a reštaurácií SR, ktorý bol zastúpený generálnym manažérom Marekom Harbuľákom. 

Celú tlačovú správu nájdete na stránke Žilinského samosprávneho kraja.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...