Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Nominácia do maturitných komisií a systém duálneho vzdelávania

Získajte viac informácií o nomináciách do maturitných komisií a duálnom vzdelávaní

Nominácia do maturitných komisií

Jednou z možností ako hľadať budúcich zamestnancov je aj účasť v maturitnej komisii, alebo v komisii pre záverečné skúšky stredoškolákov. Pripravili sme pre vás zoznamy všetkých odborných škôl podľa samosprávnych krajov s odbormi a termínmi skúšok. Prosím využite túto možnosť. Nie je nutné, aby nomináciu prijal riaditeľ, alebo majiteľ ubytovacieho, či stravovacieho zariadenia.

Podmienky nominácie:

Predpokladmi pre delegovanie zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie za stáleho člena skúšobnej komisie sú:
a) minimálne stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania alebo v príbuznom odbore vzdelávania,
b) prax v príslušnom povolaní najmenej päť rokov,
c) znalosť profilu absolventa príslušného odboru a
d) absolvovanie odbornej prípravy za člena skúšobnej komisie. 
Odborná príprava väčšinou prebieha pred samotnými skúškami, časová náročnosť je v závislosti od veľkosti triedy od jedného dňa po celý pracovný týždeň. Skúšky prebiehajú väčšinou v dopoludňajších hodinách od 8.00 do cca. 12.30 hod.
Nominantov prosím vyplniť tabuľky v "nominácie zoznam", ktoré nájdete spolu s ostatnými dokumentami tu.

Termín na nomináciu je do 23.3.2018. Nomináciu posielajte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Systém duálneho vzdelávania

V minulosti sme nabádali hotelierov a prevádzkovateľov reštaurácii, aby sa prihlásili do certifikácie pre duálne vzdelávanie. Ak ste tak ešte neurobili, podrobnosti nájdete tu.

Túto informáciu opakujeme hlavne preto, že novelou zákona 61/2015 o duálnom vzdelávaní, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, sa výrazne zmenia podmienky (o.i. aj tie ekonomické) nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre školy, ktoré toto čiastočne aktuálne blokovali. Podľa tohto zákona bude systém fungovať pravdepodobne už od 1.9.2018 (nového školského roka), čo je však ale deň po termíne, do ktorého musíte absolvovať certifikáciu zamestnávateľa pre systém duálneho vzdelávania. Venujte prosím jedno stretnutie vášmu regionálnemu koordinátorovi, ktorý vám bude aktívne asistovať pri celej agende duálneho vzdelávania, t.j. pri vysvetlení, vyplnení prihlášky, výbere odborov, školy a v neposlednom rade aj pri výbere študentov. Kontakty na krajských koordinátorov nájdete tu.

Aktuálne máte možnosť zúčastniť sa prezentácie duálneho vzdelávania a aj novej novely zákona o duálnom vzdelávaní dňa 21.3.2018 o 11.00 hod na SOŠ v Hornom Smokovci. Pozvánku s RSVP nájdete tu.

V prípade akýchkoľvek otázok špecifických pre cestovný ruch sa prosím obráťte priamo na mňa. Využite prosím emailový kontakt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Mag.(FH) Radúz Dula
člen Prezídia ZHR SR
expert RÚZ pre cestovný ruch
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV