Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Ako uplatňovať výnimky pri nových príplatkoch - pomôcka

Na základe podnetu, ktorý v mene asociácie vypracovala JUDr. Dagmar Zukalová Vám prinášame usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národného inšpektorátu práce.

V súvislosti s prijatými zmenami v Zákonníku práce platnými od 1.5.2018 a týkajúcimi sa zmien a nových príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a štátnych sviatkov, vypracovala a zaslala Advokátska kancelária Zukalová žiadosť o stanovisko ako vykladať výnimky zo mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v odpovedi zo dňa 5.6.2018 ozrejmilo za akých podmienok je možné dohodnúť si nižšiu sumu zvýhodnenia. Celú odpoveď MPSVaR SR si môžete prečítať a stiahnuť TU.

Odpoveď Národného inšpektorátu práce nájdete TU

Upozorňujeme, že stanovisko MPSVaR SR a NIP je len podpornou pomôckou pre aplikačnú prax.

V nadväznosti na toto stanovisko sme pre vás v spolupráci s Advokátskou kanceláriou Zukalová pripravili stručný prehľad o mzdovom zvýhodnení počas sobôt a nedieľ (stiahnuť tu) v podmienkach hotelov a reštaurácií.

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.