Používate vodu z vlastného zdroja? Nová povinnosť

\| Vytlačiť \|

Prevádzkovatelia stravovacích, ubytovacích a ďalších zariadení, ktoré pre činnosť a zásobovanie pitnou vodou nevyužívajú vodu z verejného vodovodu, ale vodu z vlastného zdroja (studňa a.i.), majú novú povinnosť zo zákona - do 31.12.2018.

Do 31.12.2018 sú títo podnikatelia povinní vypracovať a predložiť miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Program monitorovania pitnej vody

Vzor a príručku na vytvorenie programu spolu s viac informáciami nájdete TU.

\| Vytlačiť \|