Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pre členov

OKS Manuál

Informácie pre členov ZHR SR k organizáciám kolektívnej správy (OKS)

Zavŕšenie rokovaní s organizáciou kolektívnej správy SOZA

Zväz hotelov a reštaurácií SR zavŕšil rokovania s organizáciou kolektívnej správy SOZA podpisom Kolektívnej licenčnej zmluvy pre rok 2016 (ďalej len KLZ) medzi Zväzom hotelov a reštaurácií SR a SOZA.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...