Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pre členov

ZHR SR participuje na projekte duálneho vzdelávania

V posledných dňoch rezonuje téma odborného vzdelávania a potreby kvalitnej odbornej prípravy pre prax a podnikanie na Slovensku. employees

Do projektu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania RSOV (Rozvoj stredného odborného vzdelávania) sa zapojil i Zväz hotelov a reštaurácií SR ako odborné profesijné združenie. Do pilotného projektu sme nominovali Hotelovú akadémiu Otta Brucknera v Kežmarku. V pondelok 17. 2. 2014 sa konalo predstavenie projektu zamestnávateľom priamo v priestoroch hotelovej akadémie. 

O čo vlastne ide?

Hotelieri žiadajú nižšiu DPH na služby v cestovnom ruchu

Autor: SITA, 6. októbra 2015 07:15

Zväz hotelov a reštaurácií upozornil, že zníženie sadzby DPH z 20 percent na 10 percent na vybrané potraviny zvýši stravovacím zariadeniam odvody dane z pridanej hodnoty.

Hotelieri vyzvali ministra kultúry k činnosti

Hotelieri vyzvali ministra kultúry na riešenie nevyhovujúceho stavu v oblasti autorskoprávnej ochrany z pohľadu používateľov diel.

Nový autorský zákon - výkon kolektívnej správy

Vážení členovia, 

v súvislosti s novým autorským zákonom, ktorý vstúpil do platnosti 1.1. sme požiadali OKS o foiciálne stanovisko k uplatňovaniu spoločného výkonu kolektívnej správy (tzv. one stop shop), vzhľadom na to že nový autorský zákon, túto alternatívu umožňuje.

oslovujúci list SOZA

oslovujúci list SLOVGRAM

O výsledku Vás budeme informovať.

Značku Kvalita z našich regiónov môžu dostať hotely aj reštaurácie

Marek Harbuľák pripomenul, že cestovný ruch zabezpečuje prácu v takých lokalitách Slovenska, kde iné priemyselné odvetvia nedokážu vytvárať nové pracovné miesta.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...